Uppföljning av sysselsättningsmålen för de strukturpolitiska åtgärderna i regeringsprogrammet

Statsminister Petteri Orpos regering har som mål att stärka de offentliga finanserna med sex miljarder euro under denna valperiod. Av dessa besparingar försöker regeringen uppnå två miljarder euro genom strukturpolitiska åtgärder med sysselsättningseffekt. Genom sysselsättningsåtgärderna eftersträvas också 100 000 nya sysselsatta. Regeringen bevakar hur sysselsättningsmålet nås utifrån finansministeriets bedömningar under hela valperioden (bilaga D till regeringsprogrammet). 

Finansministeriet utarbetar bedömningspromemorior om de åtgärder som är relevanta med tanke på den strukturella sysselsättningen. Avsikten är att publicera bedömningspromemoriorna på denna webbplats i takt med att de blir klara. I vilken takt bedömningspromemoriorna blir klara beror bland annat på hur och när åtgärderna preciseras och hur beredningen av regeringspropositionen framskrider. 

Bedömningspromemorior (på finska)

Mer information

Jukka Mattila, finansråd 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto, Rakenneyksikkö 0295530409  


Ulla Hämäläinen, finansråd 
finansministeriet, BO/Budjettiosasto, Rakenneyksikkö 0295530421