FI SV EN

Statens gemensamma tjänster

Finansministeriet svarar för statens fastighets- och lokalförvaltning, allmän styrning och utveckling av upphandlingsfunktionen samt styrning och verksamhetsutveckling för organisationer som producerar gemensamma koncerntjänster åt staten. Finansministeriet styr statens ekonomiförvaltning, statens personalförvaltning och -policy samt statsförvaltningens ICT i form av författningar, anvisningar och strategier samt genom utveckling av tjänster och informationssystem i samarbete med koncernaktörer. Målen för statens fastighets- och lokalförvaltning, upphandlingsverksamhet och ekonomistyrning fastställs i specifika strategier.

Producenterna av statens gemensamma tjänster

  • förverkligar högklassiga stödtjänster åt statliga ämbetsverk och inrättningar
  • sammanslagningen av likartade uppgifter och likartad kompetens skapar effektivitet och besparingar
  • ämbetsverkens resurser frigörs för grunduppgifterna

Organisationerna som producerar statens gemensamma tjänster.

Hansel
HAUS
Senatfastigheter
Palkeet
Valtori
Statskontoret

Statens serviceleverantörer (video)