Utvärdering av banktjänsterna och kreditinstitutslagstiftningen

Finansministeriet har utrett om medborgare, företag och organisationer har tillräckligt god tillgång till banktjänster. Ministeriet samlade in information under en remissomgång, vid diskussionsmöten och genom en dinasikt.fi-enkät. Enkäten fick 2 798 svar. Dessutom utnyttjade ministeriet tidigare utredningar.

Privatpersoner har i genomsnitt rimliga möjligheter och förmåga att använda grundläggande banktjänster, men problem uppstår i synnerhet hos grupper med särskilda behov. Företag och föreningar har i viss mån rentav betydande svårigheter att få banktjänster, framgår av ministeriets bedömningspromemoria.

Samtliga kundgrupper har enligt bedömningspromemorian svårt att få personlig kundservice. Problemet gäller alla servicekanaler, även e-tjänster och telefontjänster.

Det är enligt finansministeriets bedömning möjligt att reagera på problemen med grundläggande banktjänster bland annat genom att revidera lagstiftningen. Ställningen för kontanter kan förväntas bli bättre tack vare EU-lagstiftningen.

Bedömningspromemorian är en del av ett projekt där finansministeriet gjort en mera omfattande bedömning av behoven att ändra kreditinstitutslagstiftningen.

Riktlinjer för det fortsatta arbetet efter remissbehandlingen

Finansministeriet offentliggjorde bedömningspromemorian den 1 mars 2024 och begärde utlåtanden av intressentgrupperna.

Efter remissbehandlingen drar näringsminister Wille Rydman upp riktlinjer för vilka åtgärder finansministeriet ska vidta.

Bedömningspromemoria (publikationsarkivet Valto)

Pressmeddelande om bedömningspromemorian

Begäran om utlåtanden (lausuntopalvelu.fi)

Utlåtandena i utlåtande.fi-tjänsten

Enkäten i dinasikt.fi-nättjänsten

Projektets basuppgifter och handlingar

Kontaktinformation

Grundläggande banktjänster, tillgång till och användbarhet av kontanter:

Kari Kemppainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30254, kari.kemppainen(at)gov.fi
Risto Koponen, finansråd, tfn 02955 30355, risto.koponen(at)gov.fi

Lagstiftningen om kreditinstitut:

Antti Makkonen, lagstiftningsråd (lagstiftningen om kreditinstitut, sammanslutningar, kundskydd, god banksed), tfn 02955 30013, antti.makkonen(at)gov.fi
Nina Santaharju, konsultativ tjänsteman (konsortier, krishanteringsreglering), tfn 02955 30320, nina.santaharju(at)gov.fi