Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet fördjupar bedömningen av den kommunala ekonomin i planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen. Syftet med programmet är att bedöma den kommunala ekonomins tillstånd och kommunernas möjligheter att klara av att ordna basservice i enlighet med budgetpropositionen.

I programmet prioriteras granskningen av utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin och de regeringens åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin.

Kommunekonomiprogrammet bereds i ett sekretariat som utsetts av finansministeriet och där alla centrala ministerier som bereder lagstiftning om kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin samt, Finlands Kommunförbund, är representerade.

Förhandlingen mellan staten och kommunerna förs i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet publiceras två gånger om året

Vårens kommunekonomiprogram upprättas i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna och höstens i samband med beredningen av statens budgetproposition.

Utvecklingen av kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammet för 2024–2027, våren 2023

Ta kontakt


Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, tfn 02955 30586, minnamaria.korhonen(a)gov.fi
Lauri Piirainen, finansexpert, tfn 02955 30521, lauri.piirainen(at)gov.fi (tryckkalkyler)