Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet 2022–2025 har upprättats i samband med beredningen av statens budgetproposition för 2022–2025. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammets betoning ligger på en granskning av kommunekonomins utvecklingsutsikter och statens åtgärder. Åtgärdernas verkningar har utvärderats ur hela kommunalekonomins perspektiv, med hänsyn till kommunstorleksgrupper och med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett av finansministeriet utsett sekretariat som inkluderar samtliga centrala ministerier som bereder lagstiftning som gäller kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar kommunalekonomin, samt av Finlands Kommunförbund. Förhandlingen mellan staten och kommunerna har förts i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Ta kontakt

Tanja Rantanen, finansråd, tfn 02955 30338, tanja.rantanen(at) gov.fi
Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)gov.fi
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Linnea Mäkinen, finansexpert, tfn 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi (tryckkalkyler)