Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet fördjupar bedömningen av den kommunala ekonomin i budgetpropositionen. Syftet med programmet är att bedöma den kommunala ekonomins tillstånd och kommunernas möjligheter att klara av att ordna basservice i enlighet med budgetpropositionen.

I programmet prioriteras granskningen av utvecklingsperspektiven för den kommunala ekonomin och de regeringens åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin.

Kommunekonomiprogrammet bereds i ett sekretariat som utsetts av finansministeriet och där alla centrala ministerier som bereder lagstiftning om kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin samt, Finlands Kommunförbund, är representerade.

Förhandlingen mellan staten och kommunerna förs i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet 2023–2026 

Kommunekonomiprogrammet 2023–2026 har upprättats i samband med beredningen av statens budgetproposition för 2023–2026. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Ta kontakt

Marja Paavonen, finansråd, tfn 02955 30187, marja.paavonen(at)gov.fi
Unna Heimberg, finansexpert, tfn 02955 30280, unna.heimberg(at)gov.fi
Linnea Mäkinen, finansexpert, tfn 02955 30337, linnea.makinen(at)gov.fi
Jussi Lammassaari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30060, jussi.lammassaari(at)gov.fi
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi (tryckkalkyler)