Kommunekonomiprogrammet

Kommunekonomiprogrammet har utarbetats i samband med statens budgetproposition för 2019. Läget för kommunalekonomin och konsekvenserna av regeringens åtgärder för kommunernas ekonomi beskrivs utifrån tillgänglig ny kunskap.

Kommunekonomiprogrammet bedömer utvecklingsutsikterna för kommunalekonomin

Kommunekonomiprogrammets betoning ligger på en granskning av kommunekonomins utvecklingsutsikter och statens åtgärder. Åtgärdernas verkningar har utvärderats ur hela kommunalekonomins perspektiv, med hänsyn till kommunstorleksgrupper och med tanke på förverkligandet av finansieringsprincipen.

Kommunekonomiprogrammet har beretts av ett av finansministeriet utsett sekretariat som inkluderar samtliga centrala ministerier som bereder lagstiftning som gäller kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar kommunalekonomin, samt av Finlands Kommunförbund. Finansministeriets ekonomiska avdelning har berett en utvecklingsutvärdering för kommunalekonomin. Utvärderingen presenteras i programmet med hjälp av begrepp som används inom kommunalräkenskaperna. Regeringen har behandlat kommunekonomiprogrammet i samband med budgetförhandlingarna. Förhandlingen mellan staten och kommunerna har förts i Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning och i ekonomisektionen, som bereder ärenden åt delegationen.

Kommunekonomiprogrammet för år 2019, hösten 2018 (på finska)

Tidigare versioner av kommunekonomiprogrammet:

Kommunekonomiprogrammet 2019-2022, våren 2018

Kommunekonomiprogrammet för år 2018, hösten 2017

Kommunekonomiprogrammet 2018-2021, våren 2017 

Kommunekonomiprogrammet för år 2017, hösten 2016

Kommunekonomiprogrammet 2017-2020, våren 2016

Kommunekonomiprogrammet 2016-2019, hösten 2015

Kommunekonomiprogrammet 2016–2019, våren 2015

Kontaktuppgifter:

Finansråd Tanja Rantanen, tfn 02955 30338

Specialsakkunnig Jussi Lammassaari, tfn 02955 30060

Konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, tfn 02955 30389

Konsultativ tjänsteman Arto Salmela, tfn 02955 30377