Statens pensionsfond

Statens pensionsfond är en fond utanför statsbudgeten som verkar inom finansministeriets förvaltningsområde. Fonden skapar beredskap för utbetalning av pensioner som omfattas av statens pensionssystem och för utjämning av pensionsutgifterna. Finansministeriet styr och övervakar pensionsfondens verksamhet. Finansinspektionen övervakar fondens investeringsverksamhet.

Statens pensionsfond ska investera de förvaltade medlen produktivt och betryggande. Fonden har inga uppgifter i fråga om pensionsansvar eller verkställande av pensionsskyddet. Statens pensioner betalas med anslag i statsbudgeten. Ett belopp motsvarande 40 % av statens pensionsutgifter överförs årligen från pensionsfonden till statsbudgeten som allmänt täckningsbidrag.

Mera Information:

Statens pensionsfond

Kontaktuppgifter

Sakari Lehtiö, finansråd

[email protected]