Nya generationens finansiella tjänster och finansteknik (fintech)

Finansministeriet följer aktivt hur den nya generationens teknologier för finansiering utvecklas både i Finland och internationellt och deltar även i beredningen av den reglering som gäller dessa teknologier. Enligt bedömningarna kommer ett brett införande av olika tekniska innovationer att medföra kraftiga förändringar inom finansmarknadssektorn i framtiden.

Finansministeriet eftersträvar att i samarbete med övriga aktörer på finansmarknaden medverka till att det skapas en verksamhetsmiljö som gör det möjligt att i större omfattning använda teknologier för finansiella tjänster och genom detta skapa förutsättningar för ett livskraftigare ekosystem för finansiella tjänster.

Förväntningen är att den framtida arkitekturen för finansiella tjänster ska medföra positiva effekter, bland annat för ett mångsidigare utbud av finansiering, lägre kostnader och högre effektivitet. Å andra sidan anses det även finnas osäkerhetsfaktorer i teknologin för finansiella tjänster, i synnerhet i fråga om verksamhet fri från störningar på finansmarknaden och den finansiella stabiliteten.

Nya former för att anskaffa och förmedla finansiering, till exempel gräsrotsfinansiering, nya betalningssätt, bred digitalisering samt införande av blockkedjeteknologi väcker särskilt från myndigheternas perspektiv betydande nya frågor om hur denna verksamhet ska övervakas och om risktoleransen. Vid sidan av de reglerade aktörerna i finanssektorn kommer det kontinuerligt nya typer av aktörer som inte omfattas av motsvarande reglering.

Finansministeriet strävar efter att skapa opartiska spelregler för alla aktörer i finanssektorn. Avsikten är att även i framtiden kunna säkerställa kundernas förtroende för olika finansiella tjänster samt förtroendet för att alla tjänsteleverantörer har en ostörd och stabil verksamhet.

Olika sakkunniga vid finansministeriets finansmarknadsavdelning följer och analyserar hur finansteknologin utvecklas. Finansministeriet utreder och bedömer samt främjar vid behov förutsättningarna för att teknologierna för finansieringstjänster ska utvecklas och utnyttjas i större omfattning på finansmarknaden med målet att säkerställa och främja konkurrenskraften för de finländska marknaderna med beaktande av stabiliteten på finansmarknaden.

Kontaktperson för webbsidan:

Jaakko Weuro, lagstiftningsråd, enhetschef

[email protected]