FI SV EN

Kommunernas uppgifter och verksamhet

Största delen av de tjänster som kommunerna ordnar för sina invånare fastställs i lag. Kommunerna kan tilldelas uppgifter endast genom lag.

Kommunernas lagstadgade uppgifter hänför sig till följande tjänster:

  • utbildning och småbarnspedagogik
  • kultur-, ungdoms-, biblioteks- och idrottstjänsterna
  • stadsplanering och markanvändning
  • vatten- och avfallshantering
  • miljötjänster
  • social- och hälsotjänster (överförs till välfärdsområden i samband med social- och hälsovårdsreformen)
  • brand- och räddningsväsendet (överförs till välfärdsområden i samband med reformen av räddningsväsendet)

Kommunerna kan dessutom åta sig uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen. Dessa hänför sig vanligtvis till ekonomi, sysselsättning och boende.

Regeringen minskar i enlighet med sitt spar- och strukturpolitiska program kommunernas utgifter med en miljard euro genom att gallra bland de lagstadgade uppgifterna och de förpliktelser som styr fullgörandet av dessa uppgifter.

Principer för regleringen av kommunernas lagstadgade uppgifter och förpliktelser

Kontaktuppgifter

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto Telefon:0295530020   E-postadress:


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka Telefon:0295530122   E-postadress: