EN FI SV

Kommunernas uppgifter och verksamhet

Största delen av de tjänster som kommunerna ordnar för sina invånare fastställs i lag. Kommunerna kan tilldelas uppgifter endast genom lag.

Kommunernas lagstadgade uppgifter hänför sig till följande tjänster:

  • utbildning och dagvård
  • kultur, unga och bibliotek
  • stadsplanering och markanvändning
  • vatten- och energiproduktion
  • avfallshantering
  • miljötjänster
  • social- och hälsotjänster (överförs till landskapen i samband med landskaps- och vårdreformen)
  • brand- och räddningsväsendet (överförs till landskapen i samband med landskaps- och vårdreformen)

Kommunerna kan dessutom åta sig uppgifter som hör till den kommunala självstyrelsen. Dessa hänför sig vanligtvis till ekonomi, sysselsättning och boende.

Regeringen minskar i enlighet med sitt spar- och strukturpolitiska program kommunernas utgifter med en miljard euro genom att gallra bland de lagstadgade uppgifterna och de förpliktelser som styr fullgörandet av dessa uppgifter.

Bestämmelser om kommunernas förvaltning och ekonomi finns i kommunallagen.

Kommunernas uppgifter och förpliktelser 2015, kompletteringsrapport, finansministeriets publikationer 30/2015 (på finska)

Kartläggning av kommunernas uppgifter, rapport 2012, finansministeriets publikationer 2/2013 (på finska)

Uppgifterna inom ramen för den kommunala självstyrelsen och omfattningen av dessa, finansministeriets publikationer 40/2015 (på finska)

Anne-Marie Välikangas, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530020  


Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530122