Finansministrarnas klimatkoalition

Finansministrarnas klimatkoalition (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Målet med samarbetet är att införliva finansministeriernas insatser och finanspolitiska instrument i bekämpningen av klimatförändringen: beskattningen, budgeteringen, finansieringen och offentliga upphandlingar. Finland och Chile är ordförande för koalitionen.
Finansministrarnas klimatkoalition grundades på Finlands initiativ i april 2019 i Washington.

Koalitionen har över 50 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Medlemsländerna gör anspråk på ca 30 procent av världens bruttonationalprodukt och ca 20 procent av världens växthusgasutsläpp.

Samarbetet grundar sig på de så kallade Helsingforsprinciperna:

  1. Vi ser till att praxis och politiska åtgärder stöder Parisavtalets mål,
  2. Vi delar med oss av erfarenheter och expertis för att öka kunnandet och samförståndet om de politiska åtgärder som klimatförändringen förutsätter,
  3. Vi arbetar för att främja fungerande och effektiva lösningar för prissättningen av kol,
  4. Vi beaktar klimatförändringen i den ekonomiska politiken, planeringen av de offentliga finanserna, budgeteringen samt de offentliga investeringarna och upphandlingspraxisen,
  5. Vi främjar kanaliseringen av privat finansiering till klimatåtgärder genom att främja investeringar och utveckla finansmarknaden,
  6. Vi deltar aktivt i planeringen och genomförandet av nationellt fastställda utsläppsminskningsmål enligt Parisavtalet.

Klimatkoalitionens webbplats (på engelska)

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi
Sara Hellemaa, finansexpert, 02955 30067, sara.hellemaa(at)vm.fi
Matias Partanen, specialsakkunnig, 02955 30229, matias.partanen(at)vm.fi