Finansministrarnas klimatkoalition

Finansministrarnas klimatkoalition (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Målet med samarbetet är att införliva finansministeriernas insatser och finanspolitiska instrument i bekämpningen av klimatförändringen: beskattningen, budgeteringen, finansieringen och offentliga upphandlingar. Finland och Indonesia är ordförande för koalitionen.
Finansministrarnas klimatkoalition grundades på Finlands initiativ i april 2019 i Washington.

Koalitionen har 84 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Medlemsländerna gör anspråk på ca 66 procent av världens bruttonationalprodukt och ca 40 procent av världens växthusgasutsläpp.

Samarbetet grundar sig på de så kallade Helsingforsprinciperna:

  1. Vi ser till att praxis och politiska åtgärder stöder Parisavtalets mål,
  2. Vi delar med oss av erfarenheter och expertis för att öka kunnandet och samförståndet om de politiska åtgärder som klimatförändringen förutsätter,
  3. Vi arbetar för att främja fungerande och effektiva lösningar för prissättningen av kol,
  4. Vi beaktar klimatförändringen i den ekonomiska politiken, planeringen av de offentliga finanserna, budgeteringen samt de offentliga investeringarna och upphandlingspraxisen,
  5. Vi främjar kanaliseringen av privat finansiering till klimatåtgärder genom att främja investeringar och utveckla finansmarknaden,
  6. Vi deltar aktivt i planeringen och genomförandet av nationellt fastställda utsläppsminskningsmål enligt Parisavtalet.

Klimatkoalitionens webbplats (på engelska)

Kontaktinformation

Seppo Orjasniemi
finanssineuvos, yksikön päällikkö
Tfn 02955 30343
seppo.orjasniemi(at)gov.fi

Aktuellt om klimatkoalitionen

Minister Mika Lintilä till Washington

FM
Pressmeddelande 15.10.2019 10.15