Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar EU:s svarta lista, beskattningen av digitala tjänster och euroområdets budgetinstrument

Finansministeriet
8.3.2019 15.01
Pressmeddelande
Petteri Orpo.
Arkivbild: EU

Tisdagen den 12 mars när rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder i Bryssel ska EU-ländernas finansministrar behandla EU:s så kallade svarta lista samt beskattningen av tjänster. Eurogruppen som samlas på måndagen ska diskutera bland annat euroområdets budgetinstrument. Finansminister Petteri Orpo representerar Finland vid de båda mötena.

Kommissionens förslag om en skatt på digitala tjänster har föreslagits gälla bara vissa digitala reklamtjänster. Rådet för ekonomiska och finansiella frågor har målet att uppnå ett politiskt samförstånd i frågan.

Finland anser att frågor som handlar om beskattningen av den digitala ekonomin är viktiga och aktuella, men förhåller sig med förbehåll till kompromissförslaget. Vidare anser Finland att arbetet ska fortsätta på global nivå för att man ska kunna nå en enhetlig, långsiktig lösning på beskattningsfrågorna.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor behandlar också andra beskattningsfrågor. Samförstånd söks i tre olika förslag till bestämmelser om punktskatt.

Finansministrarna diskuterar skatten på digitala tjänster och fördjupandet av EMU (pressmeddelande 30.11.2018)

EU:s svarta lista över länder som inte anses vara samarbetsvilliga i skattefrågor uppdateras

Rådet godkände i december 2017 en lista över länder som inte är samarbetsvilliga i skattefrågor. Listan avslöjar vilka länder utanför EU inte följer principerna om rättvis beskattning och transparens i beskattningen. Förteckningen omfattar nu fem länder och jurisdiktioner utanför EU.

På de svartlistade länderna kan tillämpas motåtgärder som ska skydda medlemsstaternas skattebaser och uppmuntra länder utanför EU att ändra sina oacceptabla skatteregler.

Enligt Finland är listan ett effektivt sätt att bekämpa tredjeländers skadliga skattekonkurrens. Finland understödjer uppdateringen av listan.

EU godkände svarta listan över icke-samarbetsvilliga länder i skattesammanhang (nyhet 5.12.2017)

Minister Orpo berättar om beredningen av finansministrarnas globala klimatkoalition

Minister Orpo kommer att berätta för rådet om beredningen av en global klimatkoalition. Koalitionens syfte är att stärka finansministrarnas samarbete när det gäller att bekämpa klimatförändringen och införa finanspolitiska instrument i arbetet, till exempel beskattning, budgetering och finansiering.

Enligt planerna ska klimatkoalitionen inrättas i april i samband med Världsbanksgruppens och Internationella valutafondens vårmöten. Dess ordförande är Finland och Chile.

Finanspolitiska instrument med i bekämpningen av klimatförändringen (nyhet 11.2.2019)

Finansministrarna profilerar sig som vägvisare vid klimattalkot (kolumn 20.2.2019, på finska)

Rådets förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Eurogruppen diskuterar euroområdets budgetinstrument

På Eurogruppens agenda finns bland annat euroområdets budgetinstrument. Instrumentet ska bidra till konvergensen mellan länderna i euroområdet samt ländernas konkurrenskraft. Eurogruppen behandlar särskilt fördelningen av utgifter.

Andra frågor som gruppen diskuterar är bland annat Lettlands uppdaterade preliminära budgetplan samt en rapport från den förstärkta övervakningen som gäller Grekland.

Eurogruppens förhandsmeddelande (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi (klimatfrågor och Grekland)

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.