Stabiliteten på och tillsynen av finansmarknader

Finansministeriet följer regelbundet upp läget på den nationella och den internationella finansmarknaden, riskerna med utvecklingen och de strukturella trenderna.

Stabilitetssamarbete utförs förutom med nationella myndigheter även med nordiska och med övriga EU-länders myndigheter.

Kontaktuppgifter

Pauli Kariniemi, avdelningschef, överdirektör

[email protected]

Mera information:

Finansinspektionen

Gemensamma tillsynsmekanismen (på engelska)

Verket för finansiell stabilitet

Gemensamma resolutionsrådet (på engelska)

Baselkommittén (på engelska)

Försörjningsberedskap i Finland (Försörjningsberedskapscentralen)