Ansvarsområden

Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar tillväxt, god skötsel av statsfinanserna samt för förutsättningarna och för en hållbar kommunalekonomi och en effektiv offentlig förvaltning.
 

 • Finanspolitiken »

  Regeringens ekonomiska politik bereds och genomförs vid finansministeriet.

 • Ekonomiska utsikter »

  Finansministeriet följer upp, prognostiserar och bedömer den ekonomiska utvecklingen i Finland och annanstans.

 • Beskattning »

  Finansministeriet svarar för beredningen av skattelagstiftningen och deltar i utvecklingen av Skatteförvaltningen och Tullen.

 • Finansmarknaden »

  Finansministeriets finansmarknadsavdelning skapar regler och fastställer ramar för finansmarknaderna så att marknaderna kan fungera.

 • Förvaltningspolitiken »

  Finansministeriet bereder för politiskt beslutsfattande de allmänna principerna för utvecklandet av den offentliga förvaltningen.

 • Kommuner »

  Finansministeriet utvecklar den allmänna lagstiftning som gäller kommunerna, samt kommunernas förvaltning.

 • Välfärdsområdena »

  Finansministeriet följer allmänt välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi och ser till att välfärdsområdenas självstyrelse beaktas vid beredningen av lagstiftning som gäller områdena.

 • Offentliga förvaltningens ICT »

  Finansministeriet styr utvecklandet av informationsförvaltningen både inom stats- och kommunal-förvaltningen.

 • Staten som arbetsgivare »

  Finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning fungerar som Statens arbetsmarknadsverk (SAMV).