Ansvarsområden

Finansministeriet är en del av statsrådet och svarar för en finanspolitik som förstärker förutsättningarna för en stabil och hållbar tillväxt, god skötsel av statsfinanserna samt för förutsättningarna och för en hållbar kommunalekonomi och en effektiv offentlig förvaltning.
 

 • Finanspolitiken »

  Regeringens ekonomiska politik bereds och genomförs vid finansministeriet.

 • Ekonomiska utsikter »

  Finansministeriet följer upp, prognostiserar och bedömer den ekonomiska utvecklingen i Finland och annanstans.

 • Beskattning »

  Finansministeriet svarar för beredningen av skattelagstiftningen och deltar i utvecklingen av Skatteförvaltningen och Tullen.

 • Finansmarknaden »

  Finansministeriets finansmarknadsavdelning skapar regler och fastställer ramar för finansmarknaderna så att marknaderna kan fungera.

 • Förvaltningspolitiken »

  Finansministeriet bereder för politiskt beslutsfattande de allmänna principerna för utvecklandet av den offentliga förvaltningen.

 • Kommuner »

  Finansministeriet utvecklar den allmänna lagstiftning som gäller kommunerna, samt kommunernas förvaltning.

 • Hyvinvointialueet »

  Valtiovarainministeriö seuraa yleisesti hyvinvointialueiden toimintaa ja taloutta sekä huolehtii, että hyvinvointialueiden itsehallinto otetaan huomioon alueita koskevan lainsäädännön valmistelussa.

 • Offentliga förvaltningens ICT »

  Finansministeriet styr utvecklandet av informationsförvaltningen både inom stats- och kommunal-förvaltningen.

 • Staten som arbetsgivare »

  Finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning fungerar som Statens arbetsmarknadsverk (SAMV).