Hoppa till innehåll

Offentliga förvaltningens ICT

Finansministeriet styr informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, utvecklandet av strukturerna samt de gemensamma tjänsterna och tjänsteproduktionen. Ministeriet styr även de allmänna grunderna för informationssäkerheten, bereder informationspolitiken och förvaltningspolitiken samt utvecklar den digitala förvaltningen. Varje ministerium styr utvecklandet av informationsförvaltningen och informationsförvaltningsprojekten inom det egna verksamhetsområdet.

Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning fungerar som skapare och stark föregångare när det gäller digitaliseringens förutsättningar inom den offentliga förvaltningen. Förutsättningar skapas genom att styra den offentliga förvaltningens tjänster i första hand i riktning mot digitala, främja interoperabiliteten inom förvaltningen och göra det möjligt för myndigheterna att bedriva säker verksamhet.

Se även

Informationshanteringslagen

Informationshanteringslagen

Nya lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen träder i kraft vid ingången av 2020. Lagen sammanställer och förenhetligar regleringen av bland annat offentlighetslagen, arkivlagen, lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet samt informationsförvaltningslagen. Reformen hjälper att säkerställa att information utnyttjas vid offentlig service på ett enhetligt, högklassigt och informationssäkert sätt.

Informationshanteringslagen

Informationspolitiska redogörelsen

Informationspolitiska redogörelsen

Temana i redogörelsen ”Etisk informationspolitik i AI-tidsåldern” är bl.a. en beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI samt plattforms- och dataekonomi.

Informationspolitiska redogörelsen

Nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI

Målet med nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI är att skapa en människoorienterad verksamhetsmodell där artificiella intelligens hjälper allmänheten och företag att dra nytta av tjänster i rätt tid och på ett etiskt hållbart sätt.

AuroraAI