Arbetarskydd

Det grundläggande målet för arbetarskyddet är att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa, säkerhet och arbetsförmåga samt att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar. Särskilda utvecklingsobjekt är förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar i stöd - och rörelseorganen samt främjande av arbetstagarnas psykiska välbefinnande och ork i arbetet.

Utvecklingen av arbetarskyddet och nätverkande

Samarbetsgruppen för arbetarskyddet stöder nätverkandet bland statens arbetarskyddspersonal och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten. I gruppen finns också representanter för finansministeriet, Statskontoret, statens personalorganisationer och ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket.

Medlemmarna i samarbetsgruppen för arbetarskyddet väljs genom val. Personer som arbetar som arbetarskyddschef eller som arbetarskyddsfullmäktigeledamöter och som har rösträtt i den egna gruppens val kan ställa upp som kandidater. Uppgifter i arbetarskyddspersonregistret används för att ordna val.

Ytterligare information

Mallar på blanketter som används vid val

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]