Arbetarskydd

Det grundläggande målet för arbetarskyddet är att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa, säkerhet och arbetsförmåga samt att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar. Särskilda utvecklingsobjekt är förebyggandet av arbetsrelaterade sjukdomar i stöd - och rörelseorganen samt främjande av arbetstagarnas psykiska välbefinnande och ork i arbetet.

Utvecklingen av arbetarskyddet och nätverkande

Samarbetsgruppen för arbetarskyddet stöder nätverkandet bland statens arbetarskyddspersonal och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten. I gruppen finns också representanter för finansministeriet, Statskontoret, statens personalorganisationer och ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket.

Medlemmarna i samarbetsgruppen för arbetarskyddet väljs genom val. Personer som arbetar som arbetarskyddschef eller som arbetarskyddsfullmäktigeledamöter och som har rösträtt i den egna gruppens val kan ställa upp som kandidater. Uppgifter i arbetarskyddspersonregistret används för att ordna val.

Ytterligare information

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd 1.1.2022

Lätt att arbeta; Arbetstryck och belastning i besittning, 2013 (broschyr som utarbetats i samarbete mellan Statens arbetsmarknadsverk och statens huvudavtalsorganisationer (bara på finska)

Gott uppförande tillåtet, Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling, broschyr

Centralorganisationsrekommendation om arbetsrelaterad stress, 6.2.2008 (på finska)

Företagshälsovården-sidan

Mallar på blanketter som används vid val

Mall på röstsedel för val av arbetarskyddsfullmäktige och ersättare (på finska)

Mall på röstsedel för val av arbetarskyddsombud (på finska)

Mall på röstsedel för val av arbetsmiljökommissionens tilläggsmedlemmar och deras ersättare (på finska)

Mall på valbestyrelsens protokoll (på finska)

Mall på samtycke som kandidat vid val av samarbetspersonal inom arbetarskyddet (på finska)

Kontaktuppgifter

Päivi Lanttola
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30120
[email protected]