Arbetarskydd

Arbetarskyddets grundläggande mål är att upprätthålla och främja de anställdas hälsa, säkerhet och arbetsförmåga samt att förebygga olycksfall och yrkessjukdomar. Speciella utvecklingsmål är att förebygga arbetsbetingade sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt att främja de anställdas psykiska välmående och ork att arbeta. I Finland bygger arbetarskyddet på begreppet "god arbetsmiljö", som utöver säkerhet och hälsa omfattar anställningsvillkor och psykiskt välmående.

Utvecklingen och nätverkandet av arbetarskydd

Samarbetsgruppen för arbetarskydd i Kaiku stöder nätverkandet bland statens arbetarskyddspersonal och utvecklingen av arbetarskyddsverksamheten. Samarbetsgruppen för arbetarskydd, som består av arbetarskyddschefer och arbetarskyddsfullmäktige på de statliga arbetsplatserna, inledde sin verksamhet 2016. I gruppen finns också representanter för finansministeriet, Statskontoret, statens personalorganisationer och ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket.

Mera information om samarbetsgruppen för arbetarskydd i Kaiku

Utvecklarna av arbetarskyddet och välbefinnandet på statliga arbetsplatser understöds även av Kaiku-nätverket, en gemensam plattform för nätverkande. Nätverket är öppet även för andra statliga aktörer som är intresserade av arbetslivsutveckling. På Kaiku-nätverkets webbplats finns både nyheter och information om evenemang och aktuella teman. Det viktigaste är dock att nätverksmedlemmarna diskuterar och utvecklar tillsammans.
Mera information om nätverkets verksamhet samt anvisningar om hur du kan delta finns på Statskontorets webbplats.

Ytterligare information

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd 28.3.2010 (uppdaterad 10.3.2014)
Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst Työsuojelu.fi
Ta del av broschyren "Keveyttä työhön; Työstressi ja kuormitus haltuun, 2013", som utarbetats gemensamt av Statens arbetsmarknadsverk och statens huvudavtalsorganisationer
Anvisningar för förebyggande av psykosocial belastning
Gott uppförande tillåtet, Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling, broschyr
Motverka missbruksproblem! Rekommendation om förebyggande av alkohol- och drogrelaterade skador, hantering av missbruksfrågor och vårdhänvisning på arbetsplatsen, 2015
Företagshälsovården

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Päivi Lanttola
tfn 02955 30120
[email protected]