Materialbank för utveckling av statsunderstödsverksamheten
 

Materialbanken för utveckling av statsunderstödsverksamheten innehåller information och verktyg till stöd för statsbidragsmyndigheterna. Materialbanken har beretts inom ramen för finansministeriets statsunderstödsprojekt och den är också avsedd för sådana statsbidragsmyndigheter som använder sina egna digitala tjänster vid administreringen och behandlingen av statsunderstöd.
Materialbanken kan utnyttjas också av dem som ansöker om eller beviljas statsunderstöd till exempel vid planeringen av projekt som genomförs som ett samarbete mellan flera aktörer. Effektkedjorna gör det lättare att strukturera verksamheten och de resultat som eftersträvas. 
Materialbanken för utveckling av statsunderstödsverksamheten stöder 

  • den strategiska utvecklingen av statsunderstödsverksamheten
  • utvecklandet av kommunikationen om statsunderstöd
  • utvecklandet av förfarandena för administreringen av statsunderstöd.

Materialbanken kan också från fall till fall användas för att granska särskilda statsunderstödsärenden. Handböckerna är praktiska och påminner om manual och de är avsedda att tillämpas utifrån den aktuella situationen.