FI SV EN

Informationspolitik och styrning

Finland är ett samhälle som förlitar sig kraftigt på information och utnyttjandet av den. Informationssystemen och uppgifterna de innehåller är en väsentlig del av förvaltningens verksamhet, och förvaltningens tjänster har digitaliserats och automatiserats i stor omfattning. Informationsförmedlingen mellan organisationer sker allt oftare digitalt, och t.ex. nationella basregister används i stor omfattning. Ny information eller automatiserade processer öppnar för det mesta nya slags möjligheter för utnyttjande av information och utveckling av verksamheten.

Informationspolitiken täcker åtgärder inom såväl den offentliga som den privata sektorn, och den kan inte riktas mot en viss aktör eller ett visst förvaltningsområde. Informationspolitiken anknyter till samtliga alla policyer, eftersom beredningen och beslutsfattandet baserar sig på täckande information. Andra målsättningar med informationspolitiken är förbättrad service, utveckling av förvaltningen, hållbar ekonomi samt främjande av demokratin.

Mer information: