Personalplanering

Målet med personalplaneringen är att det inom organisationen alltid finns rätt mängd lämpliga anställda i rätt uppgifter. Genom personalplanering säkerställer man att organisationen har lämplig mängd nödvändig kompetens till sitt förfogande samt förutser personalens utvecklingsbehov och personalkostnader.

Personalplan

Personalplanen utgår från en kvantitativ och kvalitativ specificering av personalbehovet enligt organisationens strategiska och operativa behov. Om man därtill utreder den befintliga personalens avgång och den tillgängliga kompetensen under de kommande åren, får man en bild av personalens utvecklings- och rekryteringsbehov inom organisationen.

Ämbetsverken kan få stöd i att upprätta en personalplan via nätverket av sparringpartner inom personalplanering. Dessutom har finansministeriet publicerat en personalplaneringsguide.

Kontaktuppgifter

Mika Happonen
konsultativ tjänsteman
tfn 02955 30272
[email protected]