Personalplanering

Personalplanering innebär att planera det kvantitativa och kvalitativa behovet av personal (efterfrågan) utifrån organisationens strategi och förutsedda verksamhet. Med personalens kvalitet avses kompetens, utbildning, ålder, personalgrupper, anställningsförhållanden m.fl. önskade strukturer. Vid varje granskningstillfälle bedöms även organisationens personalavgång (utbud) under de kommande åren. Skillnaden mellan utbud och efterfrågan visar de kommande årens kvantitativa och kvalitativa personalbehov, som påverkar rekryterings- och personalutvecklingsplaner liksom tillhörande åtgärder.

I vid mening omfattar personalplaneringen de flesta av personalstrategins och personalfunktionens lednings- och chefsuppgifter, bl.a. ansvar för personalens kompetens, välbefinnande och arbetsförutsättningar samt exempelvis löpande inplacering av personal i olika uppgifter. Ämbetsverken, förvaltningsområdena och den centrala nivån kan få data om pensions- och andra avgångar från Tahti-systemet för sin personalplanering.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
[email protected]