Kontaktuppgifter och ärendehantering

Finansministeriet har två verksamhetsställen, ett på Snellmansgatan 1 och ett på Mariegatan 9. Ministeriets konferenscenter finns på adressen Mariegatan 9.

På Snellmansgatan 1 arbetar ministrarna med staber, tjänstemannaledningen, sekretariatet för internationella ärenden och finanscontrollerfunktionen. I statsrådsborgen arbetar dessutom budget-, finansmarknads- och skatteavdelningen och kommunikationen.

Ekonomiska avdelningen, personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, JulkICT-funktionen och utvecklings- och förvaltningsfunktionen arbetar på Mariegatan 9.

Tfn 0295 16001 (växel)
E-post: [email protected]
Personalens e-postadresser har formen [email protected]
(Obs. utan skandinaviska tecken å, ä eller ö)

Finansministeriets postadress

Finansministeriet

PB 28, 00023 STATSRÅDET

Finansministeriets e-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod 003702454399

Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy) E204503

FO-nummer 0245439-9

Momsnummer FI02454399

Personkatalog

Kontaktuppgifterna till finansministeriets personal finns i Statens kontaktregister. Det inkluderar kontaktuppgifterna till alla ämbetsverk och tjänstemän som medborgarna i dagsläget kan kontakta per telefon via statens telefoncentral.

Personalens kontaktuppgifter finns även i finansministeriets telefonkatalog, som publiceras regelbundet på den här sidan.

Ärendehantering i finansministeriet

För att inleda ett ärende i finansministeriet behöver du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor per post, fax eller e-post. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift.

Registratorskontoret

Finansministeriet
PB 28
00023  STATSRÅDET
Fax 09 160 33123
Tfn 02955 30009
Officiell e-postadress: valtiovarainministerio(at)vm.fi

Handlingar som är adresserade till finansministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS

Informationstjänsten

Tfn 02955 30425