Kontaktuppgifter och ärendehantering

Finansministeriet har två verksamhetsställen, ett på Snellmansgatan 1 och ett på Mariegatan 9. Ministeriets konferenscenter finns på adressen Mariegatan 9.

På Snellmansgatan 1 arbetar ministrarna med staber, tjänstemannaledningen, sekretariatet för internationella ärenden och finanscontrollerfunktionen. I statsrådsborgen arbetar dessutom budget-, finansmarknads- och skatteavdelningen och kommunikationen.

Ekonomiska avdelningen, personal- och förvaltningspolitiska avdelningen, kommun- och regionförvaltningsavdelningen, JulkICT-funktionen och utvecklings- och förvaltningsfunktionen arbetar på Mariegatan 9.

Lokalernas tillgänglighet

Mariegatan 9 
Huvudingången är tillgänglighetsanpassad. Mötescentralen är tillgänglig via en hiss, men genomgången förutsätter att expeditionsvakten öppnar säkerhetsslussen. Vid mötescentralen finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Ytterligare information fås från finansministeriets rådgivning, tfn 02951 61107, eller per e-post från valvomo.mariankatu9(at)gov.fi    

Statsrådsborgen 
Tillgänglig entré genom körporten på Alexandersgatan. Vid mötescentralen finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Om du behöver tillgänglig entré till statsrådsborgen, kontakta per tfn 02951 60087 eller per e-post: VNvalvomo(at)vnk.fi.

Telefon och e-post

Tfn 0295 16001 (växel)
E-post: ​registratorskontoret.fm(at)gov.fi
Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi
(Obs. utan skandinaviska tecken å, ä eller ö)

Postadress

Finansministeriet

PB 28, 00023 STATSRÅDET

E-fakturaadress

E-fakturaadress/EDI-kod 003702454399

Förmedlarkod (OpusCapita Solutions Oy) E204503

FO-nummer 0245439-9

Momsnummer FI02454399

Personkatalog

Kontaktuppgifterna till finansministeriets personal finns i Henkilöhaku (på finska).

Ärendehantering i finansministeriet

För att inleda ett ärende i finansministeriet behöver du skicka ett brev, en ansökan eller någon annan handling till ministeriets registratorskontor per post eller e-post. Genom e-post kan man endast inleda ärenden som inte kräver en officiell underskrift.

Vi rekommenderar att du lämnar in sekretessbelagda och känsliga handlingar till finansministeriet som krypterade meddelanden. Tjänsten är avgiftsfri. När du skickar ett krypterat meddelande till vår officiella e-postadress ber vi dig ange nödvändiga identifieringsuppgifter i meddelandets rubrik, innehåll och bilagor så att registratorskontoret vet till vilket ärende meddelandet berör, vem meddelandet gäller och så att meddelandet kan förmedlas till den som behandlar ärendet.

Tjänsten för säker e-post

Registratorskontoret

Finansministeriet
PB 28
00023  STATSRÅDET
Fax 09 160 33123
Tfn 02955 30009
Officiell e-postadress: ​registratorskontoret.fm(at)gov.fi

Handlingar som är adresserade till finansministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral Riddaregatan 2 B, 00170 HELSINGFORS