FI SV EN

Öppen information

Information är kapital vars värde ökar då det distribueras och förädlas. Den offentliga förvaltningen förfogar över omfattande datalager. Genom att underlätta användningen av dem kan man utöka värdet av detta kunskapskapital, skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, forskning och utbildning, utveckla bättre tjänster för medborgarna och förbättra beslutsfattandet, effektivisera förvaltningens verksamhet och utöka transparensen.

Öppen offentlig information består av information som producerats eller som administreras av offentliga organisationer, som finns fritt tillgängligt i maskinläsbar form och som kan bearbetas och återdistribueras av vem som helst både i privat och i kommersiellt syfte.

Den öppna informationen samlas koncenterat till Avoindata.fi-tjänsten, varifrån de vidareförs till Europeiska unionens portal för öppen data. Tjänsten utvecklas och underhålls av Befolkningsregistercentralen tillsammans med anslutningskatalogen som hör till Suomi.fi-servicehelheten.

I statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ingår ett mål om att skapa förutsättningar för nya slags affärsverksamhetsidéer med hjälp av öppen data och bättre utnyttjande av offentliga datalager. Vid öppnandet av offentliga datalager flyttas fokus för verksamheten i enlighet med principerna för programmet mot utnyttjande av information och förstärkning av informationskompetens som en del av digitaliseringen av förvaltningen.

Avoindata.fi – Öppna data och interoperabilitetsverktyg

Anvisningar för öppnande av data

Avoindata.fi-tjänsten har publicerat en guide för öppnande av data som sprider och distribuerar goda praxis både inom den offentliga förvaltningen och åt andra intresserade parter. Guiden har gjorts i samarbete med ämbetsverken som öppnar offentlig data, Finlands Kommunförbund, Open Knowledge Finland ry och 6Aika-projektet.

Innehållet i guiden utvecklas kontinuerligt på basis av användarkommentarer. Man kan delta i utvecklandet och kommentera innehållet genom att registrera sig som användare på Avoindata.fi. Avoindata.fi-tjänsten produceras och utvecklas av Befolkningsregistercentralen.

Guiden för öppen data (på finska)

Öppnande av dagalager

I Finland har man öppnat flera slags datalager, allt från terrängdata till väder-, klimat-, havs-, trafik-, ekonomi-, statistik- och kulturmaterial. Många kommuner tillhandahåller också öppen data. Öppnandet av datalager påskyndades 2013-2015 av åtgärderna som ingick i finansministeriets program för Öppen information.

Slutrapport från programmet för öppen information (på finska)

Presentationerna från den avslutande tillställningen för programmet för öppen information (”Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen”) (på finska)

Avoimen tiedon vaikuttavuus -förhandsundersökning (på finska)

Avoimen tiedon vaikuttavuus -förhandsundersökning (på engelska)

Material om programmet för öppen information (på finska)

Gemensamma tjänster och praxis

Avoindata.fi – öppna data och interoperabilitetsverktyg

JHS-189: Användarrättighet för öppen data (på finska)

Internationella ärenden

Öppen data främjas genom aktivt internationellt nätverkssamarbete. Gemensamma praxis och strukturer skapar förutsättningar för gränsöverskridande utnyttjande av information. Finland har deltagit bl.a. i EU:s SharePSI-projekt som utvecklar bästa internationella praxis inom öppna data. De bästa förfarandena har inkluderats i guiden för öppen data som finns på Avoindata.fi.

Öppnandet av datalager har kommit väl igång i Finland även i internationell jämförelse. Finlands placering och läget i landet uppföljs aktivt.

Internationella portaler och utvärderingar

Europeiska dataportalen

Open data monitor (på engelska)

Internationell jämförelse av öppen data i olika länder 2015 Open data index (OKF) (på engelska)

Open data barometer (World Wide Web Foundation) (på engelska)

OECD - Open Government Data (på engelska)

EU-arbetsgrupper och direktiv, nätverk

Share PSI 2.0 (på engelska)

Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire)

Direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (s.k. PSI-direktivet)

Direktivet om ändring av direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn

Kontaktperson

Projektsakkunnig Lotta Engdahl, tel. +358 2955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi