FI SV EN

Öppen information

Information är kapital vars värde ökar då det distribueras och förädlas. Den offentliga förvaltningen förfogar över omfattande datalager. Genom att underlätta användningen av dem kan man utöka värdet av detta kunskapskapital, skapa möjligheter för ny affärsverksamhet, forskning och utbildning, utveckla bättre tjänster för medborgarna och förbättra beslutsfattandet, effektivisera förvaltningens verksamhet och utöka transparensen.

Öppen offentlig information består av information som producerats eller som administreras av offentliga organisationer, som finns fritt tillgängligt i maskinläsbar form och som kan bearbetas och återdistribueras av vem som helst både i privat och i kommersiellt syfte.

Den öppna informationen samlas koncenterat till Avoindata.fi-tjänsten, varifrån de vidareförs till Europeiska unionens portal för öppen data. Tjänsten utvecklas och underhålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med anslutningskatalogen som hör till Suomi.fi-servicehelheten.

Vid öppnandet av offentliga datalager flyttas fokus för verksamheten i enlighet med principerna för programmet mot utnyttjande av information och förstärkning av informationskompetens som en del av digitaliseringen av förvaltningen.

Avoindata.fi – Öppna data och interoperabilitetsverktyg

Anvisningar för öppnande av data

Avoindata.fi-tjänsten har publicerat en guide för öppnande av data som sprider och distribuerar goda praxis både inom den offentliga förvaltningen och åt andra intresserade parter. Guiden har gjorts i samarbete med ämbetsverken som öppnar offentlig data, Finlands Kommunförbund, Open Knowledge Finland ry och 6Aika-projektet.

Innehållet i guiden utvecklas kontinuerligt på basis av användarkommentarer. Man kan delta i utvecklandet och kommentera innehållet genom att registrera sig som användare på Avoindata.fi.

Guiden för öppen data (på finska)

Öppnande av dagalager

I Finland har man öppnat flera slags datalager, allt från terrängdata till väder-, klimat-, havs-, trafik-, ekonomi-, statistik- och kulturmaterial. Många kommuner tillhandahåller också öppen data. Öppnandet av datalager påskyndades 2013-2015 av åtgärderna som ingick i finansministeriets program för Öppen information.

Gemensamma tjänster och praxis

Internationella ärenden

Öppen data främjas genom aktivt internationellt nätverkssamarbete. Gemensamma praxis och strukturer skapar förutsättningar för gränsöverskridande utnyttjande av information. Finland har deltagit bl.a. i EU:s SharePSI-projekt som utvecklar bästa internationella praxis inom öppna data. De bästa förfarandena har inkluderats i guiden för öppen data som finns på Avoindata.fi.

Öppnandet av datalager har kommit väl igång i Finland även i internationell jämförelse. Finlands placering och läget i landet uppföljs aktivt.

Internationella portaler och utvärderingar

EU-arbetsgrupper och direktiv, nätverk

Mer information:

Maarit Huotari, lagstiftningsråd 
finansministeriet, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295530518