Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen

Avoimen tiedon ohjelman 2013-2015 loppuraportti

Julkisella hallinnolla on hallussaan laajat tietovarannot, joiden tehokkaammalla käytöllä on arvioitu olevan huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Suomessa on avattu merkittäviä tietovarantoja, kuten maastotietoja, säätietoa, liikenne – ja ajoneuvotietoa, tilastoja, talousdataa ja kulttuuriaineistoja. Avoimen tiedon ohjelma 2013–2015 käynnistettiin keväällä 2013 vauhdittamaan ja koordinoimaan julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista.

Avoimen tiedon ohjelma on perustunut laajaan verkostomaiseen yhteistyöhön, johon on osallistunut ministeriöiden, valtion virastojen ja laitosten, kuntien, tutkimuksen ja kehittäjäyhteisöjen aktiivisia toimijoita. Ohjelman puitteissa on toteutettu mm. avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu Avoindata.fi ja avointa dataa hyödyntävä kokeiluympäristö JulkICTLab. Käyttöehtoja on yhtenäistetty laatimalla
julkisen hallinnon suositus Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS 189. Avoimen tiedon ohjelma on ollut järjestäjä- ja yhteistyökumppanina lukuisissa avoimen datan tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kansainvälistä yhteistyötä on tehty mm. EU:n Share PSI-hankkeessa.

Ohjelmassa laaditun esiselvityksen mukaan avoimen datan vaikuttavuuden tutkimus on vasta aluillaan. Jatkossa tarvitaan systemaattista seurantaa ja menetelmien kehittämistä sitä varten. Tämä julkaisu sisältää ehdotukset jatkolinjauksiksi, joiden mukaan tietovarantojen avaamisesta painotus siirtyy tiedon hyödyntämiseen ja tieto-osaamisen kasvattamiseen. Avoimen tiedon linjausten tulisi jatkossa olla osana kokoavaa tietopolitiikkaa ja digitalisaation periaatteita ja tietoinfrastruktuuria.