Yhteenvedot eduskunnan hyväksymistä talousarvioista vuodesta 2002 alkaen