EN FI SV

Ohjeet, määräykset ja suositukset

Sivulle on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat ohjeet, määräykset ja suositukset. 

2020

Ohjeita virastoille toiminnasta koronavirusepidemian aikana, 8.6.2020
Voimassaoloaika 8.6.2020-31.12.2020

Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen, määräys/ohje 1.6.2020
Voimassaoloaika 1.6.2020 - 1.6.2025

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, 13.5.2020
Voimassaoloaika 1.4.2020 - 28.2.2022
Sopimuskauden 2020-2022 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 13.5.2020
Voimassaoloaika 13.5.2020-28.2.2022

 

Ohje valtion virastojen aukiolosta ja siitä poikkeamisesta 23.3.2020

2019

Valtion matkussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus, 16.12.2019
Voimassaoloaika 1.1. - 31.12.2020
Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, 19.12.2019
Voimassaoloaika 1.1.2020 - toistaiseksi

Määräys neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyöstä, 19.12.2019
Voimassaoloaika 1.1.2020-31.12.2024

Vuoden 2020 alusta voimaan tuleva uusi työaikalaki, 13.11.2019
Voimassaoloaika 13.11.2019-12.11.2024

Sisällöntuotanto eOppiva-palvelukokonaisuudessa, 27.8.2019
Voimassaoloaika 2.9.2019 - toistaiseksi

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, 40 §:n soveltamista koskeva ohjaus, 26.8.2019
Voimassaoloaika 26.8.2019 - toistaiseksi

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 30.4.2019
Voimassaoloaika 1.5.2019 - toistaiseksi

Vuosilomalain muutoksen (346/2019) huomioon ottaminen virastoissa, 15.4.2019
Voimassaoloaika 15.4.2019 - toistaiseksi

Suositus valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavista periaatteista - valtion talousarvio ulkopuoliset rahastot, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt, 15.3.2018
Liite 1 Organisaatiomuotoja koskeva esiselvitys 1/2018
Liite 2 Organisaatiomallin tarkastelukehikko: Virastot, rahastot, julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt
Voimassaoloaika 15.3.2019 - toistaiseksi

Suositus valtion virastojen johtokuntien palkkioista, 5.2.2019
Voimassaoloaika 5.2.2019 - 31.12.2020

2018  

Henkilöstövoimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle, 20.12.2018
Voimassaoloaika 1.1.2019 - toistaiseksi

Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet harkittaessa toiminnan yhtiöittämistä, 15.10.2018
Liite 1, Organisaatiomallin tarkastelukehikko: virasto, liikelaitos, erityistehtäväyhtiö (25.9.2018)
Liite 2, yhtiöittämisen periaatteet valtiolla -esiselvitys (30.1.2018)
Voimassaoloaika 15.10.2018 - toistaiseksi

Sopimuskauden 2018-2020 ohje koskien tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän seurantaa ja raportointia, 27.4.2018
Voimassaoloaika 1.2.2018-31.3.2020

Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli/ 24.1.2018

2017  

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi

Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi
Valtion virka-autojen käyttöä koskevista käytännöistä, 15.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi
Suositus muutosturvasta
Voimassaoloaika 11.9.2017 - toistaiseksi
Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017
Voimassaoloaika 10.8.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017
Voimassaoloaika 3.4.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten luontoisedut, 1.3.2017
Voimassaoloaika 6.3.2017 - toistaiseksi
Suositus kokouspalkkioiksi, 31.1.2017
Voimassaoloaika 1.2.2017 - toistaiseksi

2016

Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, 4.10.2016
Voimassaoloaika 4.10.2016 - 31.1.2018
Valtion henkilöstön työterveyshuolto, 30.9.2016
Voimassaoloaika 1.10.2016 - toistaiseksi

Valtion ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot, 19.2.2016  
Voimassaoloaika 19.2.2016 - toistaiseksi

2015

Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja taloudellinen tuki, 21.12.2015 
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, voimassaolon jatkaminen, 18.12.2015
Jatkaa alla olevan päätöksen VM/305/00.00.00/2012 voimassaoloa 1.1.2016 - toistaiseksi
Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, 15.2.2012
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Valtiotyönantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän ylläpito, 27.11.2015
Voimassaoloaika 1.1.2016 - 31.12.2020
Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot, 10.11.2015
Voimassaoloaika 10.11.2015 - 9.11.2020
Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta, 28.8.2015
Voimassaoloaika 28.8.2015 - toistaiseksi

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 6/2015

2014

Valtion palkanlaskennassa palkoista pidätettävien erien perintäkäytäntö muuttuu 1.1.2015 lukien, 1.12.2014
Voimassaoloaika 1.1.2015 lukien -

2013

Valitse oikein - Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin, 20.12.2013

2011

Määräaikaistarkastelun hyvät käytännöt, 14.12.2011
Voimassaoloaika 14.12.2011 - toistaiseksi

2010

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 23.8.2010
Voimassaoloaika 28.5.2010 - toistaiseksi

Valtion työsopimuslomakemalli, 27.4.2010
Voimassaoloaika 27.4.2010 - toistaiseksi

2007 ja vanhemmat

Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006 pdf 56kB

Virka- ja työehtosopimusten toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriölle, 21.12.2004
Voimassaoloaika 21.12.2004 - toistaiseksi

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001
Voimassaoloaika 1.6.2001 - toistaiseksi

Nimittämiskirjat, 15.11.1994
Liite: Nimittämiskirjamallit
Toistaiseksi

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet, 18.5.1989
Voimassaoloaika 1.6.1989 - toistaiseksi

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 17.2.1983

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 18.6.1969

Toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perintä työnantajan toimesta, 18.2.1969