FI SV EN

Ohjeet, määräykset ja suositukset

Sivulle on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat ohjeet, määräykset ja suositukset.   

2018  

Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet harkittaessa toiminnan yhtiöittämistä, 15.10.2018
Liite 1, Organisaatiomallin tarkastelukehikko: virasto, liikelaitos, erityistehtäväyhtiö (25.9.2018)
Liite 2, yhtiöittämisen periaatteet valtiolla -esiselvitys (30.1.2018)
Voimassaoloaika 15.10.2018 - toistaiseksi

Sopimuskauden 2018-2020 ohje koskien tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän seurantaa ja raportointia, 27.4.2018
Voimassaoloaika 1.2.2018-31.3.2020

Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen, 17.4.2018
Voimassaoloaika 17.4.2018-16.4.2023
Suositus valtion virastojen johtokuntien palkkioista, 12.4.2018
Voimassaoloaika 1.2.-31.12.2018
Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, 6.4.2018
Voimassaoloaika 1.2.2018 - 31.3.2020
Sopimuskauden 2018-2020 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 12.3.2018
Voimassaoloaika 12.3.2018-31.3.2020

Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli/ 24.1.2018

2017  

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi

Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi
Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, 18.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi
Valtion virka-autojen käyttöä koskevista käytännöistä, 15.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi
Valtion matkustussääntö, matkahallinto ja matkustuksen ohjaus, 7.12.2017
Voimassaoloaika 1.1. - 31.12.2018
Suositus muutosturvasta
Voimassaoloaika 11.9.2017 - toistaiseksi
Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017
Voimassaoloaika 10.8.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017
Voimassaoloaika 3.4.2017 - toistaiseksi
Virkamiesten luontoisedut, 1.3.2017
Voimassaoloaika 6.3.2017 - toistaiseksi
Suositus kokouspalkkioiksi, 31.1.2017
Voimassaoloaika 1.2.2017 - toistaiseksi

2016

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 29.11.2016
Voimassaoloaika 1.12.2016 - toistaiseksi
Määräykset työajan pidennyksen toimeenpanosta, 4.10.2016
Voimassaoloaika 4.10.2016 - 31.1.2018
Valtion henkilöstön työterveyshuolto, 30.9.2016
Voimassaoloaika 1.10.2016 - toistaiseksi

Valtion ylimmän virkamiesjohdon sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot, 19.2.2016  
Voimassaoloaika 19.2.2016 - toistaiseksi

2015

Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja taloudellinen tuki, 21.12.2015 
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, voimassaolon jatkaminen, 18.12.2015
Jatkaa alla olevan päätöksen VM/305/00.00.00/2012 voimassaoloa 1.1.2016 - toistaiseksi
Muutosten johtaminen ja muutosturva valtionhallinnossa, 15.2.2012
Voimassaoloaika 1.1.2016 - toistaiseksi

Valtiotyönantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän ylläpito, 27.11.2015
Voimassaoloaika 1.1.2016 - 31.12.2020
Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot, 10.11.2015
Voimassaoloaika 10.11.2015 - 9.11.2020
Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta, 28.8.2015
Voimassaoloaika 28.8.2015 - toistaiseksi

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 6/2015

Määräys neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyöstä, 1.2.2015
Voimassaoloaika 1.1.2015 - 31.12.2019

2014

Valtion palkanlaskennassa palkoista pidätettävien erien perintäkäytäntö muuttuu 1.1.2015 lukien, 1.12.2014
Voimassaoloaika 1.1.2015 lukien -

2013

Valitse oikein - Opas valtionhallinnon johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin, 20.12.2013

Henkilöstövoimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle, 20.2.2013
Liitekuvio 
Voimassaoloaika 20.2.2013 - toistaiseksi

2011

Määräaikaistarkastelun hyvät käytännöt, 14.12.2011
Voimassaoloaika 14.12.2011 - toistaiseksi

2010

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 23.8.2010
Voimassaoloaika 28.5.2010 - toistaiseksi

Valtion työsopimuslomakemalli, 27.4.2010
Voimassaoloaika 27.4.2010 - toistaiseksi

2007 ja vanhemmat

Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006 pdf 56kB

Virka- ja työehtosopimusten toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriölle, 21.12.2004
Voimassaoloaika 21.12.2004 - toistaiseksi

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001
Voimassaoloaika 1.6.2001 - toistaiseksi

Nimittämiskirjat, 15.11.1994
Liite: Nimittämiskirjamallit
Toistaiseksi

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet, 18.5.1989
Voimassaoloaika 1.6.1989 - toistaiseksi

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 17.2.1983

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 18.6.1969

Toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perintä työnantajan toimesta, 18.2.1969