Ohjeet, määräykset ja suositukset

Sivulle on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat ohjeet, määräykset ja suositukset.

2023

Valtionhallinnon ylimmän virkamiesjohdon virantäyttö, 11.9.2023
Voimassaoloaika 15.9.2023 - toistaiseksi

Ohje monipaikkaisesta työstä yhteiskäyttötiloissa tai toisen viraston tiloissa, 1.6.2023
Voimassaoloaika 12.6.2023 - toistaiseksi

Ohje virkamiehen tunnistusvälineen hankinnasta aiheutuvista kustannuksista, 5.4.2023
Voimassaoloaika 1.5.2023 - toistaiseksi

Valtion virkamiesten ja työntekijöiden vuosilomia koskevat soveltamismääräykset ja -ohjeet, 27.3.2023
Voimassaoloaika 1.3.2023 - 28.2.2025

Sopimuskauden 2023 - 2025 toimeenpano- ja neuvottelumääräykset liitteineen, 10.3.2023
Voimassaoloaika 10.3.2023 - 28.2.2025

Ohje valtion virastojen johtokuntien palkkioista, 1.3.2023
Voimassaoloaika 1.3.2023 - toistaiseksi

Valtiovarainministeriön ohje valtion virastojen aukiolosta ja siitä poikkeamisesta sähkökatkojen johdosta
Voimassaolo 18.1.2023-31.5.2023

2022

Ohje yhteiskäyttötiloissa työskentely valtiolla 16.12.2022
Voimassaolo 16.12.2022 - toistaiseksi

Tiedotekirje työllistymisvapaasta 14.12.2022

Tiedotekirje ryhmähenkivakuutuksesta 14.12.2022

Valtion henkilöstön työterveyshuolto, 12.12.2022
Voimassaoloaika 1.1.2023 - toistaiseksi

Ohje valtion virkamiesten osallistumisesta Twinning- ja TAIEX-toimintaan
Voimassaoloaika 1.1.2023 - toistaiseksi

Muistutus määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä
Voimassaoloaika 1.12.2022 - toistaiseksi

Ohje varautumisesta lyhyisiin sähkökatkoihin
Voimassaoloaika 24.10.2022 – 31.5.2023

Karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä
Voimassaoloaika 1.6.2022 - toistaiseksi

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista
Voimassaoloaika 1.6.2022 - toistaiseksi

Valtion virkamiesten sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot
Voimassaoloaika 1.6.2022 - toistaiseksi
Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista, lomake

Ohje vuosiloman vaihtaminen rahaksi ja vuosiloman antamisesta, 25.3.2022

Valtion työsopimuslomakemalli, 18.5.2022
Voimassaoloaika 18.5.2022 - toistaiseksi

Viraston päällikön virkamatkustamiseen liittyvä seuranta ja valvonta, 7.2.2022

Valtion matkustusstrategiatavoitteiden huomioiminen virastokohtaisissa matkustusohjeissa, 3.2.2022

Hallinnonalan neuvotteluviranomaiset, 21.12.2021
Voimassaoloaika 1.1.2022 - toistaiseksi

2021

Valtionhallinnon toimintojen järjestämisessä noudatettavat periaatteet - valtion virastot 1.12.2021

Virkamatkustaminen ja kanta-asiakasohjelmien hyödyntäminen, 1.6.2021

Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, 1.5.2021
Voimassaoloaika 1.5.2021 - toistaiseksi

Vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan laskenta ja vanhuuseläke, 11.3.2021

2020

Valtiovarainministeriön päätös ja ohje muutosturvasta valtionhallinnossa, 18.12.2020
Voimassaoloaika 1.1.2021 - toistaiseksi

Etätyön periaatteet ja palvelussuhteen ehdot, ohje 5.11.2020
Voimassaoloaika 10.11.2020-9.11.2025

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen suositus etätyön käytöstä osana koronavirusepidemian torjuntatoimenpiteitä, 23.10.2020

Valtiotyönantajan Tahti-henkilötietojärjestelmän ylläpito, 30.9.2020

Valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön suositus etätyön käytöstä osana Covid-19 viruksen asteittain laajenevia torjuntatoimenpiteitä, 13.8.2020

Ohjeita virastoille toiminnasta koronavirusepidemian aikana, 8.6.2020
Voimassaoloaika 8.6.2020-31.12.2020

Työaikasopimuksen ja työaikalain soveltaminen, määräys/ohje 1.6.2020
Voimassaoloaika 1.6.2020 - 1.6.2025

Ohje valtion virastojen aukiolosta ja siitä poikkeamisesta 23.3.2020

2019

Määräys neuvotteluviranomaisen/viraston tilastoyhteistyöstä, 19.12.2019
Voimassaoloaika 1.1.2020-31.12.2024

Sisällöntuotanto eOppiva-palvelukokonaisuudessa, 27.8.2019
Voimassaoloaika 2.9.2019 - toistaiseksi

Sopimus virka- tai työsuhteessa tuotettavista aineistoista ja niiden tekijänoikeuksista
Lomake

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus, 40 §:n soveltamista koskeva ohjaus, 26.8.2019
Voimassaoloaika 26.8.2019 - toistaiseksi

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista, 30.4.2019
Voimassaoloaika 1.5.2019 - toistaiseksi

Liite 1 Nimityspäätösmalli

Liite 2 Valitusosoitusmalli HAO

Liite 3 Valitusosoitusmalli KHO

Vuosilomalain muutoksen (346/2019) huomioon ottaminen virastoissa, 15.4.2019
Voimassaoloaika 15.4.2019 - toistaiseksi

Suositus valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavista periaatteista - valtion talousarvio ulkopuoliset rahastot, itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt, 15.3.2019
Voimassaoloaika 15.3.2019 - toistaiseksi

Liite 1 Organisaatiomuotoja koskeva esiselvitys 1/2018

Liite 2 Organisaatiomallin tarkastelukehikko: Virastot, rahastot, julkisoikeudelliset laitokset ja säätiöt

2018

Henkilöstövoimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle, 20.12.2018
Voimassaoloaika 1.1.2019 - toistaiseksi

Valtionhallinnon toimintojen uudelleenjärjestämisessä noudatettavat periaatteet harkittaessa toiminnan yhtiöittämistä, 15.10.2018
Voimassaoloaika 15.10.2018 - toistaiseksi

Liite 1 Organisaatiomallin tarkastelukehikko: virasto, liikelaitos, erityistehtäväyhtiö (25.9.2018)

Liite 2 yhtiöittämisen periaatteet valtiolla -esiselvitys (30.1.2018)

Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli/ 24.1.2018

2017

Suositus sukupuolten tasa-arvon edistämisestä valtion virastoissa, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi

Eräät ulkomaantyön palvelussuhteen ehdot, 19.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi

Valtion virka-autojen käyttöä koskevista käytännöistä, 15.12.2017
Voimassaoloaika 1.1.2018 - toistaiseksi

Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017
Voimassaoloaika 3.4.2017 - toistaiseksi

Virkamiesten luontoisedut, 1.3.2017
Voimassaoloaika 6.3.2017 - toistaiseksi

Suositus kokouspalkkioiksi, 31.1.2017
Voimassaoloaika 1.2.2017 - toistaiseksi

2015

Valtiotyönantajan Tahti-henkilöstötietojärjestelmän ylläpito, 27.11.2015
Voimassaoloaika 1.1.2016 - 31.12.2020

Suositus työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvän palkkakartoituksen analyysin julkistamisesta, 28.8.2015
Voimassaoloaika 28.8.2015 - toistaiseksi

Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikoilla - Päihdehaitat hallintaan! 6/2015

2014

Valtion palkanlaskennassa palkoista pidätettävien erien perintäkäytäntö muuttuu 1.1.2015 lukien, 1.12.2014
Voimassaoloaika 1.1.2015 lukien -

2011

Määräaikaistarkastelun hyvät käytännöt, 14.12.2011
Voimassaoloaika 14.12.2011 - toistaiseksi

Liite 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, määräaikaistarkastelu, 14.12.2011

Liite 2 Määräaikaistarkastelu Uudenmaan ELY-keskuksessa, 14.12.2011

Liite 3 VTT:n malli määräaikaistarkasteluissa, 14.12.2011

2007 ja vanhemmat

Palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006

Liite OHJE palkkatietojen, tehtävien vaativuuden ja työsuorituksen arviointitietojen julkisuudesta sekä käsittelystä, 14.12.2006

Virka- ja työehtosopimusten toimittaminen sosiaali- ja terveysministeriölle, 21.12.2004
Voimassaoloaika 21.12.2004 - toistaiseksi

Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001
Voimassaoloaika 1.6.2001 - toistaiseksi

Nimittämiskirjat, 15.11.1994
Toistaiseksi

Nimittämiskirjamallit

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille myönnettävät virkavapaudet ja vastaavat vapaudet, 18.5.1989
Voimassaoloaika 1.6.1989 - toistaiseksi

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 17.2.1983

Ammattiyhdistysten ja työttömyyskassojen jäsenmaksujen periminen valtion virkamiesten palkasta, 18.6.1969

Toimihenkilö- ja työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen perintä työnantajan toimesta, 18.2.1969