Henkilöstöhallinnon asiakirjat

Sopimukset -sivut

Ohjeet, määräykset ja suositukset -sivut

Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat -sivut

Lisätietoa

Valtiokonttorin sivusto VES-/TES-asiakirjoille (Tutkihallintoa.fi)

Valtiokonttori ylläpitää sivustollaan linkkejä VES-/TES-asiakirjoihin, joita hallinnonalan neuvotteluviranomaiset julkaisevat kotisivuillaan. VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.