FI SV

Henkilöstöhallinnon asiakirjat

Tämän sivuston alikansioihin on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset, ohje-, määräys- ja suosituskirjeet sekä muita henkilöstöhallinnon kirjeitä ja valtioneuvoston periaatepäätöksiä.

Linkki Sopimukset -sivulle
Linkki Ohjeet, määräykset ja suositukset -sivulle
Linkki Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat -sivulle

Lisätietoa

Valtiokonttorin sivusto VES-/TES-asiakirjoille (Netra)

Valtiokonttori ylläpitää sivustollaan linkkejä VES-/TES-asiakirjoihin, joita hallinnonalan neuvotteluviranomaiset julkaisevat kotisivuillaan. VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.