Virkamiespuheenvuoro 

Tulevan vaalikauden asetelmia koskeva pohdinta on alkanut – myös valtiovarainministeriössä. Osana tätä pohdintaa julkaisimme virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Julkaisussa sekä valotetaan tulevan vaalikauden kehitysnäkymiä että keskustellaan keskeisistä haasteistamme ja niihin liittyvistä politiikkakysymyksistä.

VM turvaa tulevaa. Varmistamme tulevien sukupolvien taloudelliset valinnan mahdollisuudet hyvinvoivassa oikeusvaltiossa. Rakennamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan unionia. 

Nämä tavoitteemme pysyvät, vaikka hallitukset vaihtuvat. Haluamme tuottaa kansalaisille, poliitikoille ja sidosryhmille tietoa siitä, mikä tilanne on nyt, miltä tulevaisuus näyttää ja miten näihin tavoitteisiin päästään.

Tutustu puheenvuoroon 

Lisätietoja:

Lauri Kajanoja, talouspolitiikan koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset Puhelin:0295530554   Sähköpostiosoite:

Kolumnit 

Kolumneissa nostetaan esille näkökulmia virkamiespuheenvuoron eri teemoihin liittyen.

Talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja:
Valtiovarainministeriö laatii jälleen virkamiespuheenvuoron

28.10.2022 9.55
VM
"Haemme vastauksia siihen, minkä suuntaisilla ratkaisuilla parannetaan kestävällä tavalla suomalaisten taloudellista hyvinvointia, julkisen hallinnon toimintaa ja julkisen talouden tilaa", talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja kirjoittaa.

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Seppo Orjasniemi:
Kestävä julkinen talous takaa poliittisen liikkumavaran

3.11.2022 9.57
VM
"Julkisen talouden kestävyysongelma on siirtynyt pitkän aikavälin ongelmasta kuluvan vuosikymmenen ongelmaksi", kirjoittaa finanssineuvos, yksikön päällikkö Seppo Orjasniemi.

ICT-johtaja Jarkko Levasma:
Automatisaatio julkisen hallinnon digitalisaation vauhdittajana

8.11.2022 10.00
VM
"Hedelmällinen lähestymistapa julkisten palveluiden parantamiseen on tarkastella niitä ihmiskeskeisestä näkökulmasta", kirjoittaa ICT-johtaja Jarkko Levasma.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi:
Rahoitusmarkkinat laskuveden aikaan

14.11.2022 11.20
VM
"Laskuvesi kääntyy taas joskus nousuvedeksi. Onkin tärkeää, että rahoitusjärjestelmä olisi perustaltaan riittävän vahva, jotta suhdannesyklistä päästäisiin ylitse ilman suuria vahinkoja reaalitaloudelle. Jos näin ei ole, niin rahoitusjärjestelmä ei toimikaan riskien hallintaa edistävästi, vaan niitä vahvistaen. Nähtäväksi jää kuinka tällä kertaa käy Suomessa ja laajemmin euroalueella", kirjoittaa osastopäällikkö, ylijohtaja Pauli Kariniemi.

Finanssineuvos, muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen:
Hallinnon rakenteista kohti rohkeaa hyvinvointialueiden toiminnan uudistamista

16.11.2022 8.54
VM
"Valtiolla on merkittävä rooli siinä, että annamme toimintansa käynnistäville hyvinvointialueille työrauhan vakiinnuttaa uusien organisaatioiden toiminta. Olennaista on, että tulevalla vaalikaudella ei tehdä merkittäviä muutoksia hyvinvointialueiden tehtäviin tai lainsäädäntöön", finanssineuvos, muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen kirjoittaa.

Finanssineuvos Jukka Mattila:
Rakenteellisilla työllisyystoimilla voidaan vahvistaa julkista taloutta

21.11.2022 8.33
VM
"Mikäli työllisyyden kautta halutaan tavoitella merkittäviä hyötyjä julkisessa taloudessa, on sekä palveluihin että etuuksiin liittyvät keinot otettava käyttöön. Helppoja ratkaisuja ei ole edessä, mutta erilaisia vaihtoehtoja onneksi on", kirjoittaa finanssineuvos Jukka Mattila.

Ylijohtaja Juha Sarkio:
Parempia julkisia palveluja

23.11.2022 8.39
VM
"Julkisten palveluiden tarjontaa tulee uudistaa kohti yhteisiä palvelupisteitä. Palveluiden saavutettavuus olisi vähintään yhtä hyvä kuin nykyisin, mutta järkevämmällä sijoittumisella", ylijohtaja Juha Sarkio visioi kolumnissaan.

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen:
Hyvä hallinto on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tärkeä voimavara

25.11.2022 8.18
VM
"Meidän pitää jatkuvasti haastaa itseämme etsimään uusia, parempia keinoja hyvän hallinnon, kansalaisten osallisuuden ja demokratian vahvistamiseksi", hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen kirjoittaa.

Ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare:
Verokartoitus täydentää virkamiespuheenvuoroa

29.11.2022 8.42
VM
"Olemme päättäneet laittaa kirjoihin ja kansiin asiantuntijanäkemyksemme veronkorotuksista eli tehdä verokartoituksen", kirjoittaa ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare.

Lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro:
Aina on maksettava – käteisellä, kortilla vai kryptoilla?

30.11.2022 8.31
VM
"Päättäjien ratkaistavaksi tulee lähivuosina, miten varmistetaan, että maksamisen markkinat säilyvät kilpailullisina myös jatkossa ja palvelevat tasapuolisesti kaikkia – koko Suomessa ja kaikissa olosuhteissa", lainsäädäntöneuvos Jaakko Weuro kirjoittaa.

Osallistu keskusteluun

Voit osallistua keskusteluun virkamiespuheenvuorosta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Virkamiespuheenvuoro.