Valmistelun eteneminen

Valtiovarainministeriö valmistelee kestävän kasvun ohjelmaa laajassa yhteistyössä. Työhön osallistuvat ministeriöiden lisäksi maakuntien liitot ja muut alueiden toimijat sekä elinkeinoelämä ja tutkimusala.

Suomessa

  • Syyskuu 2020: pääministeri asetti koordinaatioryhmän ja hallitus linjasi talousarvioneuvotteluissa kestävän kasvun ohjelman painopisteet.
  • Syys-lokakuu 2020: maakuntakierros ja muut kuulemistilaisuudet, joissa keskusteltiin toimenpide-ehdotuksista, tavoitteista ja aikataulusta.
  • 27.11.2020: valtioneuvosto antoi eduskunnalle selonteon elpymisvälineen varojen suunnitellusta käytöstä Suomessa.
  • 15.3.2021: Suomi toimitti Euroopan komissiolle alustavan version kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta.
  • 27.5.2021: Suomi toimitti EU:lle lopullisen version kestävän kasvun ohjelmaan sisältyvästä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta.

EU:ssa

  • Heinäkuu 2020: Eurooppa-neuvosto linjasi EU:n elpymisvälineestä.
  • Lokakuun alku: EU:n jäsenmaiden valtiovarainministerit pääsivät yhteisymmärrykseen elpymis- ja palautumistukivälineestä.
  • Helmikuu 2021: EU-asetus elpymis- ja palautumistukivälineen perustamisesta hyväksyttiin ja tuli voimaan.
  • Huhti-toukokuu 2021: jäsenmaat toimittivat kansalliset elpymis- ja palautumissuunnitelmansa EU:lle.
  • 2021–2022: Euroopan komissio arvioi jäsenmaiden elpymis- ja palautumissuunnitelmat ja EU:n neuvosto hyväksyi ne.

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Suomen kestävän kasvun ohjelma (valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto Valto)

Näin eduskunta käsittelee EU:n monivuotista rahoituskehystä ja elpymisvälinettä (eduskunta)