REPowerEU – elpymis- ja palautumissuunnitelma

EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. Tätä varten EU on käynnistänyt REPowerEU-suunnitelman, joka on osa elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF).

Suomi saa uutta rahoitusta enintään 127 miljoonaa euroa. Jotta jäsenmaat voivat hakea rahoitusta, niiden pitää lisätä elpymis- ja palautumissuunnitelmaansa (RRP) REPowerEU-osio. Osiossa määritellään investoinnit ja uudistukset, jotka edistävät REPowerEU:n tavoitteita.

Unioni myöntää REPowerEU-toimiin rahoitusta yhteensä 20 miljardia euroa. EU rahoittaa suunnitelman pääosin myymällä EU:n innovaatiorahastolle kuuluvia päästöoikeuksia ja aikaistamalla jäsenvaltioille kohdennettujen päästöoikeuksien myyntiä.

Euroopan unionin rahoittama – Next Generation EU.