FI SV EN

Avoin tieto

Datan avaamisesta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen

Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostettaessa. Julkishallinnolla on hallussaan huomattavat tietovarannot. Helpottamalla niiden käyttöä voidaan lisätä tämän tietopääoman arvoa, luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle, kehittää parempia palveluja kansalaisille ja parantaa päätöksentekoa, tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä.

Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimen datan tiedot kerätään keskitetysti Avoindata.fi-palveluun, josta ne siirtyvät edelleen Euroopan unionin avoimen datan portaaliin. Palvelua kehittää ja ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto yhdessä Suomi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvan liityntäkatalogin kanssa.

Avoindata.fi - Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu

Ohjeistusta datan avaamiseen

Avoindata.fi-palvelussa julkaistu Avoimen datan opas ohjeistaa datan avaamisessa ja jakaa datan avaamisen hyviä käytäntöjä julkiselle hallinnolle ja muille kiinnostuneille tahoille. Opasta on ideoitu ja kehitetty yhdessä julkishallinnon dataa avaavien virastojen, Suomen Kuntaliiton, Open Knowledge Finland ry:n ja 6Aika-hankkeen kanssa.

Oppaan sisältöä kehitetään jatkuvasti käyttäjien kommenttien perusteella. Oppaan kehittämiseen voi osallistua ja kommentoida sen sisältöä rekisteröitymällä käyttäjäksi Avoindata.fihin.

Avoimen datan opas

Tietovarantojen avaaminen

Suomessa tietovarantoja on avattu monipuolisesti maastotiedoista ympäristö-, sää-, ilmasto-, meri-, liikenne-, talous-, lainsäädäntö-, tilasto-, kulttuuriaineistoihin. Myös monet kunnat tarjoavat avointa dataa. Tietovarantojen avaamista vauhdittivat vuosina 2013–2015 valtiovarainministeriön asettaman Avoimen tiedon ohjelman toimenpiteet.

Yhteiset palvelut ja käytännöt

Kansainväliset asiat

Avoimen tiedon edistäminen on aktiivista, verkostomaista kansainvälistä yhteistyötä. Yhteiset käytännöt ja rakenteet luovat edellytyksiä tietojen hyödyntämiseksi yli rajojen. Suomi on ollut mukana mm. EU:n SharePSI -hankkeessa, jossa kehitetyt avoimen datan parhaat käytännöt on sisällytetty Avoindata.fissä olevaan Avoimen datan oppaaseen.

Suomi on edistynyt tietovarantojen avaamisessa hyvin kansainvälisten vertailujen perusteella. Suomen sijoitusta ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kansainväliset portaalit ja arvioinnit

EU työryhmät ja direktiivit, verkostot

Lisätietoja:

Maarit Huotari, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530518   Sähköpostiosoite: