FI SV EN

Avoin tieto

Datan avaamisesta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen

Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostettaessa. Julkishallinnolla on hallussaan huomattavat tietovarannot. Helpottamalla niiden käyttöä voidaan lisätä tämän tietopääoman arvoa, luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle, kehittää parempia palveluja kansalaisille ja parantaa päätöksentekoa, tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä.

Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin.

Avoimen datan tiedot kerätään keskitetysti Avoindata.fi –palveluun, josta ne siirtyvät edelleen Euroopan unionin avoimen datan portaaliin. Palvelua kehittää ja ylläpitää Väestörekisterikeskus yhdessä Suomi.fi -palvelukokonaisuuteen kuuluvan liityntäkatalogin kanssa.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy tavoite luoda avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Hallitusohjelmassa halutaan myös vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta. Julkisten tietovarantojen avaamisessa on toiminnan painotus siirtymässä tiedon hyödyntämiseen ja tieto-osaamisen vahvistamiseen osana hallinnon ja palvelujen digitalisointia.

Avoindata.fi - Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu

Ohjeistusta datan avaamiseen

Avoindata.fi-palvelussa julkaistu Avoimen datan opas ohjeistaa datan avaamisessa ja jakaa datan avaamisen hyviä käytäntöjä julkiselle hallinnolle ja muille kiinnostuneille tahoille. Opasta on ideoitu ja kehitetty yhdessä julkishallinnon dataa avaavien virastojen, Suomen Kuntaliiton, Open Knowledge Finland ry:n ja 6Aika-hankkeen kanssa.

Oppaan sisältöä kehitetään jatkuvasti käyttäjien kommenttien perusteella. Oppaan kehittämiseen voi osallistua ja kommentoida sen sisältöä rekisteröitymällä käyttäjäksi Avoindata.fihin. Avoindata.fi-palvelua tuottaa ja kehittää Väestörekisterikeskus.

Avoimen datan opas

Tietovarantojen avaaminen

Suomessa tietovarantoja on avattu monipuolisesti maastotiedoista ympäristö-, sää-, ilmasto-, meri-, liikenne-, talous-, lainsäädäntö-, tilasto-, kulttuuriaineistoihin. Myös monet kunnat tarjoavat avointa dataa. Tietovarantojen avaamista vauhdittivat vuosina 2013–2015 valtiovarainministeriön asettaman Avoimen tiedon ohjelman toimenpiteet. 

Raportti: Datan hyödyntäminen lisää innovaatioita ja kasvua (Valtioneuvoston tiedote 16.3.2017)

Avoimen tiedon ohjelman loppuraportti

Avoimen tiedon ohjelman päätöstilaisuuden ”Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen” esitykset

Avoimen tiedon vaikuttavuus -esitutkimus

Avoimen tiedon vaikuttavuus -esitutkimus (englanniksi)

Avoimen tiedon ohjelman aineistoja

Yhteiset palvelut ja käytännöt

Avoindata.fi – yhteentoimivuuden ja avoimen tiedon palvelu

JHS-189: Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS-189: Avoimen tietoaineiston käyttölupa

Kansainväliset asiat

Avoimen tiedon edistäminen on aktiivista, verkostomaista kansainvälistä yhteistyötä. Yhteiset käytännöt ja rakenteet luovat edellytyksiä tietojen hyödyntämiseksi yli rajojen. Suomi on ollut mukana mm. EU:n SharePSI -hankkeessa, jossa kehitetyt avoimen datan parhaat käytännöt on sisällytetty Avoindata.fissä olevaan Avoimen datan oppaaseen.

Suomi on edistynyt tietovarantojen avaamisessa hyvin kansainvälisten vertailujen perusteella.  Suomen sijoitusta ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kansainväliset portaalit ja arvioinnit

Euroopan avoimen datan portaali

Open data monitor

Kansainvälinen avoimen datan vertailu maittain 2015 Open data index (OKF)

Open data barometer (World Wide Web Foundation)

OECD - Open Government Data

EU työryhmät ja direktiivit, verkostot

Share PSI 2.0

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annettu direktiivi (ns. INSPIRE-direktiivi)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi (ns. PSI-direktiivi)

Direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin muuttamisesta

Yhteyshenkilö

Projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736, lotta.engdahl(at)vm.fi