FI SV EN

EU och internationellt samarbete inom digitaliseringen av förvaltningen

E-förvaltning och e-tjänster utvecklas kraftigt såväl i EU och EU-länderna som på andra håll i världen och i flera internationella organisationer.  Utöver begreppet ”e-förvaltning” (e-Government) används i internationella sammanhang också begreppet ”digital förvaltning” (digital Government), som är ett mer omfattande begrepp. Finansministeriets OffICT-avdelning har aktivt deltagit i internationella organisationers verksamhet och följt andra länders utvecklingsarbete genom att söka jämförelseuppgifter och erfarenheter från andra länders utvecklingsprogram för elektronisk/digital förvaltning och tjänster. 

Målet för OffICT:s internationella ärenden är att:

  • Påverka beredningen av EU-initiativ inom ansvarsområdet samt internationella organisationers program och handlingsplaner för elektronisk/digital förvaltning så att Finlands intressen beaktas i dem
  • Söka nyttiga erfarenheter av internationell verksamhet och god praxis för Finlands offentliga förvaltning och för hela samhället
  • Stärka kännedomen om Finland som ett framgångsrikt IKT-land.

OffICT-avdelningen deltar i cirka trettio program, projekt och/eller arbetsgrupper i olika internationella organisationer. OffICT svarar också för Finlands del på många internationella jämförelser som kan gälla bland annat den elektroniska förvaltningen eller användningen av uppgifter inom den offentliga förvaltningen.

Tyngdpunkten i den internationella verksamheten ligger på samarbete med EU, OECD och ICA (intenationella nätverket för de högsta informationsförvaltningsdirektörerna i olika länder). Man samarbetar även med FN:s UNPAN-nätverk. OffICT-avdelningen samarbetar aktivt med de nordiska länderna och grannländerna, såsom Estland.

Mer om temat:

 

Mer infromation: