FI SV EN

EU och det internationella IKT-samarbetet

Elektroniska offentliga tjänster och elektronisk förvaltning har redan utvecklats i flera länder, och elektronisk förvaltning har följaktligen uppmärksammats av olika internationella organisationer under de senaste årtiondena. Man har övergått från att prata om elektronisk förvaltning (e-Government) till att prata om digital förvaltning (digital government). Den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion (nedan JulkICT) som är verksam vid finansministeriet har deltagit aktivt i olika internationella organisationers verksamhet och följt med utvecklandet i andra länder, och samlat både jämförelseinformation om och erfarenheter från andra länders utvecklingsprogram för elektronisk förvaltning och digitala tjänster.

Målet med JulkICT:s internationella samarbete är att:

  • påverka internationella organisationers program och handlingsplaner för elektronisk/digital förvaltning så att Finlands intressen tas i beaktande
  • den internationella verksamheten skulle generera nyttor och fördelar för den finländska offentliga förvaltningen och samhället i det stora hela
  • förstärka Finlands bekanthet och rykte som ett framgångsrikt IKT-land

JulkICT deltar i ca 30 internationella program, projekt och arbetsgrupper. Funktionen deltar även för Finlands del i flera internationella jämförelser som t.ex. kan gälla den digitala förvaltningen i olika länder eller användningen av offentlig information.

I det internationella samarbetet prioriteras EU, OECD och ICA (internationella nätverket för olika länders högsta informationsförvaltningsdirektörer). Man samarbetar även med FN:s UNDAP. JulkICT-avdelningen samarbetar aktivt med de nordiska länderna och de närmaste grannländerna, såsom Estland. Finlands och Estlands statsministrar utfärdade i maj 2016 en gemensam kommuniké om utveckling av ömsesidigt informationsutbyte och gränsöverskridande tjänster.

Ytterligare information

EU:s handlingsprogram för digital förvaltning (eGovernment Action Plan) 2016–2020

EU:s interoperabilitetsprogram, ISA2-programmet 2016–2020

Nätverket för informationsförvaltningsdirektörerna i olika länder, ICA

Finländska och Estniska statsministrarnas kommuniké om gränsöverskridande informationsutbyte och tjänster 10.5.2016

Finansministeriets publikation om gränsöverskridande elektroniska tjänster 8/2016

Internationella jämförelser

EU:s index för digital ekonomi och ett digitalt samhälle, DESI2017 (The Digital Economy and Society Index)

FN:s jämförelse över digital förvaltning 2016 (UN E-Government Survey 2016)

WEF (World Economic Forum): Global Information Technology Report 2016

Digibarometern

Kontakt

Konsultativ tjänsteman
Juhani Korhonen
tfn. 02955 30234
[email protected]