FI SV

Revision och ansvarsfrihet

EU-revisionen sköts av Europeiska revisionsrätten, som är en oberoende extern revisor. Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för budgeten efter rekommendation från rådet.

I november publicerar revisionsrätten en årsberättelse om föregående års budget. Rådet behandlar rättens anmärkningar före utgången av mars påföljande år och ger sin rekommendation till parlamentet. Parlamentets budgetövervakningsutskott behandlar revisionsrättens anmärkningar i april och beviljar kommissionen ansvarsfrihet.

Europeiska revisionsrättens webbplats