Hoppa till innehåll
Media

Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöten
Finansministrarna bekämpar klimatförändringen – samarbetet inleds i Washington

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2019 8.25
Pressmeddelande

Finansministrarna tar en aktiv roll i bekämpningen av klimatförändringen. Arbetet på ministernivå inleds officiellt i samband med Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöten.

Finansministrarna har effektiva ekonomiska styrmedel till sitt förfogande för att stävja klimatförändringen. De fyra viktigaste arbetsområdena för ministrarnas klimatkoalition är att

främja prissättningen av koldioxidutsläpp genom beskattning och utsläppshandelssystem samt genom en minskning av stöden till fossila bränslen
beakta klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och de offentliga finanserna
beakta klimatförändringen i planeringen av offentliga investeringar och upphandlingar
kanalisera finansieringen till klimatåtgärder genom att utveckla lagstiftningen för den finansiella marknaden samt genom att utnyttja internationella finansieringsinstitut och bästa praxis

Samarbetet kom man överens om i samband med Världsbankens årsmöte i oktober i fjol på initiativ av Finland. Ministeriernas sakkunniga samlades i februari i Helsingfors, och vid det mötet beredde man principer som styr koalitionens verksamhet och kom man överens om viktiga arbetsområden.

Arbetet är kopplat till klimatförhandlingarna

Principerna från Helsingfors och koalitionens mål offentliggörs vid koalitionens konstituerande stämma i Washington den 13 april. Till den konstituerande stämman väntas ministrar eller tjänstemän från finansministerierna i cirka 50 länder.

Ordförande för den ministerkoalition som ska inrättas är finansminister Petteri Orpo och Chiles finansminister Felipe Larraín Bascuñán, som är ordförande för den konstituerande stämman. Vid stämman representeras Finland av finansrådet Pekka Morén, som är andra ordförande i den grupp av ställföreträdare för ministrarna som har berett ärendet.  

Koalitionens arbete är kopplat till den internationella klimatförhandlingsprocessen, som fortgår i december i Santiago i Chile. Koalitionen har för avsikt att rapportera också till FN:s klimattoppmöte i New York i september.

Teman för vårmötena är de ekonomiska utsikterna och en höjning av Världsbankens kapital

Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöten hålls i Washington den 12–14 april.

Vid Världsbankens möte behandlas bl.a. genomförandet av en höjning av kapitalet. Vidare presenterar sig Världsbankens nya generaldirektör David Malpass vid mötet. Läget för världsekonomin är huvudtemat vid Internationella valutafondens möte.

Finansministeriets delegation vid vårmötena leds av understatssekreterare Tuomas Saarenheimo. På grund av riksdagsvalet deltar minister Orpo inte i mötena.

Finansministrarna visar riktningen i klimattalko (minister Orpos kolumn 20.2. på finska)
Finansministrarnas klimatkoalition (på engelska)
Internationella valutafondens ekonomiska prognos (på engelska)
Webbplats om vårmötena (på engelska)

Ytterligare information:

Eeli Jaakkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30160, eeli.jaakkola(at)vm.fi
Minna Nikitin, specialsakkunnig, tfn 02955 30490, minna.nikitin(at)vm.fi