Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarnas klimatkoalition: Instrumenten för den ekonomiska politiken ska utvecklas så att de stödjer långsiktig klimatpolitisk planering

Finansministeriet
13.7.2020 9.26
Pressmeddelande
Sininen taivas.

Finansministrarnas klimatkoalition publicerade i slutet av sitt första år tre rapporter om sitt arbete mot klimatförändringen.

Klimatkoalitionens rapporter gäller återuppbyggnaden efter den ekonomiska krisen till följd av coronaviruspandemin, långsiktiga strategier och stärkandet av finansministrarnas roll i nationella insatser (Nationally Determined Contributions) för att begränsa klimatförändringen.

Finansministrarnas klimatkoalition inleddes formellt i april 2019 under Finlands, Chiles och Världsbankens ledning då finansministrarna i 26 länder meddelade att klimatkoalitionen (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) grundats.

Under sitt första år arbetade klimatkoalitionen hårt för att främja Helsingforsprinciperna och organisera koalitionens förvaltning. Helsingforsprinciperna är ett resultat av klimatkoalitionens beredningsmöte i Helsingfors i februari 2019.

Finansminister Matti Vanhanen och Chiles finansminister Ignacio Briones Rojas är ordföranden för koalitionen.

”I rapporterna betonas vikten av långsiktiga strategier och horisontellt samarbete i klimatarbetet. Det är mycket viktigt att instrumenten för den ekonomiska politiken stödjer klimatpolitiken. I detta arbete har finansministrarnas klimatkoalition en stor roll”, säger finansminister Matti Vanhanen.

Finansministrarnas klimatkoalition grundades på Finlands initiativ i april 2019 i Washington. Koalitionen har 52 medlemsländer som förbundit sig till Helsingforsprinciperna. Medlemsländerna gör anspråk på ca 30 procent av världens bruttonationalprodukt och ca 18 procent av världens växthusgasutsläpp.

Ministrarna träffas nästa gång i oktober. Vid mötet behandlas bland annat policyrekommendationerna som ingår i koalitionens rapporter.

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi
Matias Partanen, specialsakkunnig, tfn 02955 30229, matias.partanen(at)vm.fi
Jari Partanen, statssekreterare, tfn 0295 530 640, jari.partanen(at)vm.fi