Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas klimatkoalition
Minister Saarikko för ordet vid finansministrarnas möte i Glasgow

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 8.13 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 10.02
Pressmeddelande
Finansminister Annika Saarikko.

Finansminister Annika Saarikko deltar onsdagen den 3 november i mötet för finansministrarnas klimatkoalition, som hålls i samband med FN:s klimatkonferens (COP26) i Glasgow. Saarikko är en av ordförandena.

”Arbetet med att bekämpa klimatförändringen består i allt större mån av finanspolitik. Vi måste främja finansieringen av klimatåtgärderna och identifiera kostnaderna och riskerna med klimatförändringen. Ekonomin har en stor styrande inverkan på klimatfrågorna och det är därför viktigt att finansministrarna deltar”, säger minister Saarikko.

”Jag kommer även att framhålla behovet av internationell prissättning på kol. Europeiska unionen har för egen del redan prissatt utsläppen med hjälp av utsläppshandel, och det har skapat efterfrågan på rena lösningar. Vi måste uppmuntra resten av världen i samma riktning.”

Klimatfrågorna till en del av finanspolitiken

Finansministrarna diskuterar hur klimatfrågorna kan integreras i det finanspolitiska beslutsfattandet och i den finanspolitiska beredningen. Teman är bland annat

  • prissättningen av kol
  • klimatförändringens konsekvenser för den offentliga ekonomin och finanspolitiska instrument
  • utvecklingen av finansieringssystemet.

I mötet deltar ministrarna från klimatkoalitionens ordförandeländer och från ca 20 andra länder. Av koalitionens internationella partnerorganisationer deltar Frank Elderson, ordförande för centralbanksnätverket (NGFS), David Malpass, generaldirektör för Världsbanken, Kristalina Georgieva, generaldirektör för Internationella valutafonden och Mathias Cormann, generalsekreterare för ekonomiska organisationen OECD.

Finansministrarna deltar under dagens gång också i flera andra diskussioner. Minister Saarikko deltar i FN:s paneldiskussion om finansieringen av klimatförändringen. I diskussionen deltar också direktören för Afrikanska utvecklingsbanken Akinwumi Adesina och chefen för Gröna klimatfonden Yannick Glemarec

Minister Saarikko för dessutom bilaterala diskussioner med representanter för intressentgrupper och forskare. Han träffar bland annat Nicholas Stern, professor i London School of Economics. Dagen avslutas med en middag med koalitionens ordförande som värdar.

Det är första gången som finansministrarnas klimatkoalition deltar i diskussionerna under COP-mötet. Koalitionen deltar inte i de egentliga förhandlingarna, utan avsikten är att ge ordförandena bakgrundsstöd vid COP-förhandlingarna.

Koalitionen har redan 65 medlemsländer

Finansministrarnas klimatkoalition grundades på Finlands initiativ i april 2019 i Washington. Koalitionen har under de senaste sex månaderna utvidgats med över 10 nya medlemsländer. Koalitionen har nu 65 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Den bärande tanken och målet för koalitionens verksamhet är att integrera klimatfrågor i kärnan i det finanspolitiska beslutsfattandet och det finansiella beslutsfattandet samt att inse att klimatriskerna spelar en viktig roll vid planeringen av finansieringslösningar.

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, Pekka. Moren (at) gov.fi 
Petra Schulze Steinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 040 671 7278, petra.schulze-steinen(at) gov.fi