Hoppa till innehåll
Media

Energi tas upp till diskussion vid internationella mötena i Washington

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2022 9.43
Pressmeddelande
Annika Saarikko.

Finansminister Annika Saarikko deltar i Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmöten i Washington den 13–15 oktober. Finansministrarnas klimatkoalition, där minister Saarikko leder ordet, sammanträder samtidigt den 12 oktober.

Minister Saarikko representerar de nordiska och de Baltiska ländernas valdistrikt vid Världsbankens och Internationella valutafondens gemensamma utvecklingskommitté. Kommittén diskuterar Världsbankens roll när det gäller att svara på livsmedels- och energikrisen. Det andra huvudtemat är finansieringen av klimat- och utvecklingsmålen. Kommittén diskuterar dessutom förlusten av inlärningsresultat under kristider.

Internationella monetära och finansiella kommittén behandlar bland annat läget inom världsekonomin. Den tilltagande inflationen väcker speciell oro när mat och energi blir dyrare.  De nordiska och baltiska ländernas valkrets understöder IMF:s stöd till de bräckligaste medlemsländerna och Ukraina. 

78 länder har redan anslutit sig till klimatkoalitionen

Finansministrarnas klimatkoalition diskuterar de makroekonomiska och finansiella aspekterna av en grön omställning, särskilt omställningen inom energisektorn. Syftet med mötet är att hjälpa ministrarna att förstå de finanspolitiska utmaningar som en grön omställning medför och att dela erfarenheter och idéer mellan länderna.

”Den gröna omställningen har fått nya dimensioner utöver bekämpningen av klimatförändringen. Genom att lösgöra oss från de fossila energikällorna minskar vi vårt beroende av länder som producerar fossil energi. Samtidigt förebygger vi sådana energiekonomiska chocker som vi nu drabbats av. En grön omställning ökar resiliensen och stabiliteten i vårt samhälle”, säger Saarikko.

Minister Saarikko leder klimatkoalitionens möte tillsammans med Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati. Klimatkoalitionen har redan 78 medlemsländer. 

Mer information:

Tuuli Juurikkala, finansråd (Världsbanken och IMF), tfn 02955 30620, tuuli.juurikkala(at)gov.fi

Pekka Morén, finansråd, (klimatkoalitionen), tfn 02955 30290, pekka.moren(at)gov.fi

Joel Kuuva, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444, joel.kuuva(a)gov.fi