Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarnas klimatkoalition enades om en handlingsplan i Washington

Finansministeriet
22.10.2019 12.08 | Publicerad på svenska 25.10.2019 kl. 12.06
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Finansministrar från 50 länder har redan förbundit sig till Helsingforsprinciperna.

Den 19 oktober sammanträdde finansministrarna i Washington för att diskutera prioriteringarna för den internationella finansministerkoalitionen för klimatåtgärder. Ministrarna enades om en handlingsplan som omfattar följande områden:

  • konsekvensbedömning och planering i anslutning till omställningen till en koldioxidfri ekonomi
  • stärkande av klimatkompetensen vid finansministerierna
  • prissättning av koldioxidutsläpp
  • beaktande av klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken
  • aktivering av finanssektorn så att den stöder hållbara investeringar.

”I koalitionen koncentrerar vi oss på att med hjälp av de verktyg finansministrarna har till förfogande hitta de mest fungerande sätten att begränsa klimatförändringen och anpassa samhället till förändringen. Det är särskilt viktigt att säkerställa att omställningen till en klimatneutral ekonomi sker så kostnadseffektivt som möjligt och att också konsekvenserna för inkomstfördelningen beaktas. Vi har alla förutsättningar att se till att hållbar tillväxt blir en framgångshistoria, där de förändringar som krävs framför allt består i investeringar i tillväxt och välfärd", säger finansminister Mika Lintilä, som är en av ordförandena för koalitionen.

Finansministerkoalitionen bildades i april. Ordförande för koalitionen är förutom minister Lintilä även Chiles finansminister Felipe Larraín Bascuñán.

Samarbetet grundar sig på de så kallade Helsingforsprinciperna. Målet är att se till att klimatförändringen beaktas i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna.

Antalet medlemmar ökar snabbt

Koalitionens medlemsantal har ökat snabbt: i april var antalet medlemmar 26, och vid det här laget har 50 länder förbundit sig till Helsingforsprinciperna. Medlemsländerna står för 30 procent av världens bruttonationalprodukt. De länder som senast anslutit sig är Schweiz, Nya Zeeland, Etiopien, Jamaica, Grekland och Madagaskar.

Ministrarna träffas nästa gång i Chile i december. Då ska de presentera sin handlingsplan för klimatkonferensen i Santiago. Finansministrarna har inte tidigare deltagit i FN:s klimatkonferenser.

Bakgrundsinformation om finansministerkoalitionen för klimatåtgärder (koalitionens webbplats, på engelska)

Handlingsplan (koalitionens webbplats, på engelska)

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 0295 530 290, pekka.moren(at)vm.fi

Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 347 2661, niina.nurkkala(at)vm.fi

Finanspolitiken Mika Lintilä