Hoppa till innehåll
Media

Internationella valutafondens och Världsbankens årsmöten
Minister Mika Lintilä till Washington

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2019 10.15
Pressmeddelande
Mika Lintilä.

Finansministrarna behandlar bland annat världsekonomins tillstånd och den internationella handelns inverkan på utvecklingsländer vid Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens årsmöten i Washington. Finansminister Mika Lintilä deltar i mötena den 16–19 oktober.

Finland har en synlig roll vid mötena, eftersom minister Lintilä företräder de nordiska och baltiska ländernas valkrets i internationella monetära och finansiella kommittén, som styr IMF:s verksamhet. Huvudtemat i kommittén är världsekonomins tillstånd och utsikter. IMF offentliggör sin ekonomiska prognos tisdagen den 15 oktober.

Internationella monetära och finansiella kommittén ska också diskutera hur IMF kan garanteras tillräckliga resurser.

Finland deltar i G20-gruppens möten

Minister Lintilä deltar i de ekonomiska stormakternas G20-möten i Washington som EU-ordförandelandets företrädare.

Finansministrarna diskuterar bland annat Afrikainitiativet som syftar till att öka privata investeringar i Afrika. Andra teman är kryptovalutor och internationell beskattning.

Klimatkoalitionen utvidgas snabbt

I samband med årsmötena ordnas finansministrarnas klimatkoalitions andra möte på ministernivå. Koalitionens medlemsantal har ökat snabbt. Nu är redan 43 länder från olika delar av världen med. Finland är ordförande för koalitionen tillsammans med Chile.

Ministrarna behandlar klimatkoalitionens arbetsprogram, som fokuserar bland annat på prissättningen av koldioxidutsläpp och utvecklingen av finansmarknaden. Arbetsprogrammet offentliggörs officiellt den 9 december i samband med klimatmötet i Santiago.

Huvudtemat för IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté är Världsbankens utvecklingsrapport, som gäller globala värdekedjor och den internationella handelns inverkan på utvecklingsländer. Därtill diskuterar ministrarna om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning, programmet för mänskligt kapital och Internationella utvecklingsfondens rösträttsreform.

Webbplats för IMF:s och Världsbankens årsmöten (på engelska)

Klimatkoalitionens webbplats (på engelska)

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi
Niina Nurkkala, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 347 2661, niina.nurkkala(at)vm.fi