Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministrarnas klimatkoalition diskuterade prioriteringarna i arbetet och pandemins inverkan på klimatåtgärderna

Finansministeriet
12.10.2020 17.31 | Publicerad på svenska 13.10.2020 kl. 13.28
Pressmeddelande
Matti Vanhanen

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträdde måndagen den 12 oktober till sitt årsmöte. Finansministrarna diskuterade vid videokonferensen coronapandemins inverkan på finansministrarnas arbete samt hur klimatåtgärderna kan beaktas i den ekonomiska återhämtningen.

Ministrarna godkände koalitionens årsrapport och de regler som syftar till att göra koalitionens struktur till en bestående och betydande part av lösningarna på klimatfrågorna.

Klimatkoalitionens mål 2021

Ministrarna kom också överens om klimatkoalitionens mål för nästa år.

  • Koalitionen stöder medlemsländernas åtgärder för ekonomisk återhämtning på ett utsläppssnålt och hållbart sätt. Koalitionen beaktar medlemsländernas olika situationer och coronakrisens konsekvenser när det gäller att bekämpa klimatförändringen.
  • Koalitionen stärker sin utfästelse om Helsingforsprinciperna och skapar konkreta åtgärder för att genomföra dem. Koalitionen utvecklar de ekonomiska instrumenten för att integrera klimatåtgärderna i beredningen av den ekonomiska politiken.
  • Koalitionen stärker klimatsamarbetet med forskningsinstitut, parter och intressentgrupper samt stöder ordförandena för klimatkonferensen COP26 i förberedelserna inför mötet i Glasgow 2021.
  • Koalitionen stärker sin verksamhet med ett sekretariat som agerar som en del av Världsbanken i samarbete med Internationella valutafonden.

Finland och Chile ordföranden för klimatkoalitionen

Finland hade en synlig roll i mötet, eftersom finansminister Matti Vanhanen ledde mötet tillsammans med Chiles finansminister Ignacio Briones.

- Det är viktigt att se till att åtgärderna som avsetts för att stävja coronapandemin även stöder hanteringen av klimatkrisen. Klimatkoalitionen har visat sig vara ett nyttigt stöd för planeringen av ekonomisk politik. Framgång kräver långsiktigt arbete, säger finansminister Matti Vanhanen.

Koalitionen grundades i april 2019 i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har över 50 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Målet är att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna.

Ministrarna träffas nästa gång i april 2021 i Washington DC.

Ytterligare information:
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, fornamn.efternamn(at)vm.fi.
Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30290, fornamn.efternamn(at)vm.fi