Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas klimatkoalition
Klimatförändringen formar den ekonomiska politiken – finansministrarna diskuterar reformer

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2021 12.59
Pressmeddelande
Annika Saarikko

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder tisdagen den 12 oktober till sitt årsmöte. Finland har en synlig roll under mötet, eftersom finansminister Saarikko leder ordet tillsammans med Indonesiens finansminister Sri Mulyani.

Ministrarna behandlar klimatkoalitionens arbete under verksamhetsåret 2020–2021 och fastställer mål för nästa år. Mötet ordnas virtuellt i samband med Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmötesvecka.

Ministrarna diskuterar bland annat

•    Integrationen av klimatfrågor i den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna
•    konsekvenserna av klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald för det ekonomiska beslutsfattandet
•    reformer som förändringarna förutsätter, såsom prissättning av kol, grön budgetering och rättvis övergång.

Ministrarna godkänner också koalitionens årsrapport. Årsmötet är ett förberedande möte för finansministrarnas möte som hålls i samband med FN:s klimatförhandlingar i Glasgow, Skottland den 3 november.

Utöver finansministrarna deltar ett stort antal institutionella samarbetsparter i årsmötet. IMF representeras av verkställande direktören Kristalina Georgieva och Världsbanken av generaldirektör David Malpass. Professor lord Nicholas Stern från London School of Economics deltar också i mötet. Han är dessutom rådgivare för koalitionen samt ordförande för Grantham Research Institute.

Finansministrarnas klimatkoalition grundades på Finlands initiativ i april 2019 i Washington. Koalitionen har under de senaste sex månaderna utvidgats med över 10 nya medlemsländer. Koalitionen har nu 63 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. En bärande tanke och ett mål i koalitionens verksamhet är att etablera klimatfrågorna i det finanspolitiska beslutsfattandet och det finansiella beslutsfattandet samt att göra klimatriskerna till en del av planeringen av finansieringslösningar.

Ytterligare information:
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)gov.fi