Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas klimatkoalition
Utsikterna för världsekonomin temat för klimatkoalitionens vårmöte

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.4.2022 8.42
Pressmeddelande

Finansministrarnas klimatkoalition sammanträder till sitt vårmöte tisdagen den 19 april. På grund av COVID-19-pandemin ordnas mötet virtuellt i samband med Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) vårmötesvecka. Finland har varit koalitionens andra ordförande sedan 2019 och ett beslut om att förlänga ordförandeskapet med ytterligare ett år fram till våren 2023 kommer att fattas i samband med mötet.

Mötet behandlar utsikterna för världsekonomin och deras inverkan på det klimatpolitiska beslutsfattandet ur den ekonomiska politikens synvinkel. Bakgrunden till ministrarnas diskussion utgörs av det rådande geopolitiska läge som satt press på priset på och tillgången till energi. Under mötet diskuteras hur den förändrade situationen påverkar den gröna omställningen och klimatmålen. Mötet fokuserar särskilt på internationella initiativ och reformer som gäller prissättningen av koldioxid. 

Finansministrarna offentliggör ett uttalande i samband med mötet. De diskussioner som förs under vårmötet bidrar också till att förbereda koalitionen för COP27 som hålls i Sharm-El-Sheikh i Egypten.

Utöver finansministrarna deltar även vissa institutionella samarbetsparter i årsmötet. Världsbanken representeras vid mötet av generaldirektören David Malpass, IMF av verkställande direktören Kristalina Georgieva och WTO av generaldirektören Ngozi Okonjo-Iweala.

Klimatkoalitionen har redan 71 medlemsländer 

Finansministrarnas klimatkoalition strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och de finansiella lösningarna. Koalitionen grundades i april 2019 i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har under det senaste året utvidgats med 11 nya medlemsländer och omfattar 71 medlemsländer som förbundit sig till de s.k. Helsingforsprinciperna

Under vårmötet kommer man att fatta ett beslut om att Finland fortsätter som koalitionens ordförande fram till april 2023 tillsammans med Indonesien. 

Mer information:
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi