Hoppa till innehåll
Media

Finansminister Vanhanen var ordförande vid klimatkoalitionens möte – USA, Japan och Sydkorea anslöt sig till samarbetet

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.4.2021 19.04
Pressmeddelande
Matti Vanhanen.

Finansministrarna i över 60 länder diskuterade klimatpolitiken och den ekonomiska politiken när finansministrarnas klimatkoalition sammanträdde tisdagen den 6 april. Koalitionen fick åtta nya medlemsländer i samband med vårmötet, bland annat Förenta staterna, Japan och Sydkorea.

Finansminister Matti Vanhanen ledde koalitionens vårmöte tillsammans med Chiles finansminister Rodrigo Cerda och Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati. Koalitionen fortsätter sitt arbete efter mötet med Finland och Indonesien som ordförande.

”Jag välkomnar koalitionens nya medlemmar. Detta illustrerar koalitionens växande roll och arbetets betydelse i den globala klimatdebatten. Vårt arbete baserar sig på att bygga upp förtroende, dela erfarenheter och stärka kompetensen och kunskapen”, säger minister Vanhanen.

I synnerhet diskuterades utmaningarna med grön återhämtning, de reformer som en koldioxidneutral ekonomi förutsätter samt klimatförändringens inverkan på den finansiella stabiliteten. Minister Vanhanen ansåg att mötet var mycket givande och uppmanade i sitt slutanförande koalitionen att samarbeta med intressentgrupper och organisationer för att sammanställa konkreta verktyg. Dagens diskussion var väldigt nyttig också med tanke på klimattoppmöte som ordnas av Förenta staterna den 22 april. 

I mötet deltog finansministrar från över 60 länder. För första gången deltog bland annat de nya medlemmarna Förenta staterna, Japan och Sydkorea samt Kina och Indien från länder utanför koalitionen. Bland annat Ryssland och Pakistan deltog i mötet som observatörer. Klimatkoalitionens möte sammanförde världens största ekonomier, eftersom bland annat USA:s finansminister Janet Yellen och Kinas finansminister Liu Kun deltog. 

Dialog med samarbetsparter

Ministrarna diskuterade klimatkoalitionens arbete samt prioriteringarna i klimatpolitiken och den ekonomiska politiken med intressentgrupperna. Teman var:

  • ekonomiska återhämtningen efter coronapandemin samt ekonomiska tillväxten och övergången till en koldioxidneutral ekonomi
  • finansministrarnas och centralbankernas roll i hanteringen av klimatrisker
  • främjande av en koldioxidneutral ekonomi, Världsnaturfonden (WWF), Internationella finansinstitutet och Internationella handelskammaren deltog i diskussionen med intressentgrupper.

Utöver finansministrarna deltog också institutionella samarbetspartner i vårmötet. Internationella valutafonden företräddes av verkställande direktören Kristalina Georgieva, Världsbanken av generaldirektör David Malpass, ekonomiorganisationen OECD av generalsekreterare Angel Gurria, EU av vice ordförande Valdis Dombrovskis, Europeiska investeringsbanken (EIB) av generaldirektör Werner Hoyer, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) av generaldirektör Odile Renaud-Basso, London School of Economics av professor Lord Nicholas Stern, Sitra av överombudsman Jyrki Katainen, nätverket av finansiella tillsynsmyndigheter och centralbanker (NGFS) av ordförande Frank Elderson samt World Resources Institute av generaldirektör Andrew Steer. I diskussionen som gäller främjandet av en koldioxidneutral ekonomi deltog också klimat- och energidirektören Manuel Pulgar-Vidal från Världsnaturfonden (WWF), generaldirektören för internationella finansinstitutet (IIF) Tim Adams och generalsekreteraren för den internationella handelskammaren (ICC) John Denton.

Klimatarbetet till en del av den ekonomiska politiken

Finansministrarnas klimatkoalition strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Koalitionen grundades i april 2019 i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har nu 60 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Medlemsantalet ökade med åtta stycken intill och under mötet då Belgien, Burkina Faso, Sydkorea, Japan, Kirgizistan, Malaysia, Rwanda och Förenta staterna anslöt sig till koalitionen.

Klimatkoalitionens möte ordnades virtuellt i samband med Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten. Organisationerna håller sitt vårmöte den 5–11 april.

Ytterligare information:
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi 
Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 040 580 0833, riikka.pakarinen(at)vm.fi