Hoppa till innehåll
Media

Finansministrarnas klimatkoalitions vårmöte behandlade bland annat den förändrade omvärlden och prissättningen av kol

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2022 16.07
Pressmeddelande
Annika Saarikko

Medlemsländerna i finansministrarnas klimatkoalition diskuterade klimat- och finanspolitiken då ministrarna sammanträdde tisdagen den 19 april. Finland och Indonesien är ordförande för klimatkoalitionen.

Finansminister Saarikko öppnade mötet med en videohälsning. Mötet leddes av ministerns särskilda sändebud i klimatkoalitionen, finansråd Pekka Morén tillsammans med Indonesiens finansminister Sri Mulyani Indrawati.  Finlands ordförandeskap fortsätter till april 2023. 

”Den pågående energikrisen framhäver vikten av klimatarbetets kontinuitet. Finansministrarna bör agera effektivt för att påskynda övergången till en koldioxidneutral och hållbar ekonomi. Vår uppgift är att se till att övergången sker på ett ekonomiskt hållbart och rättvist sätt”, säger minister Saarikko. 

Mötet behandlade utsikterna för världsekonomin och deras inverkan på det klimatpolitiska beslutsfattandet ur den ekonomiska politikens synvinkel. Bakgrunden till ministrarnas diskussion utgjordes av det aktuella geopolitiska läge som ökat trycket mot energipriser över hela världen. Under mötet diskuterade man hur den förändrade situationen påverkar den gröna omställningen och klimatmålen. Fokus låg särskilt på internationella initiativ och reformer som gäller prissättningen av koldioxid. 

15 medlemsländer höll anföranden vid mötet, bland annat Förenta staternas finansminister Janet Yellen samt Egyptens finansminister Mohamed Maait. Egypten kommer att vara värd för FN:s klimatmöte i november 2022.  Flera finansministrar skickade dessutom sina videohälsningar. De kan ses på koalitionens webbplats.  

I vårens möte deltog förutom finansministrar även klimatkoalitionens samarbetsparter. Internationella valutafonden representerades av verkställande direktören Kristalina Georgieva, Världsbanken av generaldirektören David Malpass och London School of Economics av Lord Nicholas Stern. EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, Europeiska banken för återuppbyggnad och utvecklings generaldirektör Odile Renaud-Basso, OECD:s generaldirektör Mathias Cormann och WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala förmedlade sina videohälsningar till mötet.

Klimatarbetet till en del av den ekonomiska politiken

Finansministrarnas klimatkoalition strävar efter att integrera klimatförändringen i planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Koalitionen grundades i april 2019 i Washington på Finlands initiativ. Koalitionen har nu 72 medlemsländer som förbundit sig till de så kallade Helsingforsprinciperna. Antalet medlemmar har ökat med tio efter det sista vårmötet, då Peru, Slovakien, Ukraina, Bahamas, Egypten, Andorra, Bahrain, Swaziland, Marocko samt som senaste land Kamerun anslutit sig till koalitionen. Kameruns medlemskap bekräftades under mötesdagen. 

Klimatkoalitionens möte ordnades virtuellt i samband med Internationella valutafondens och Världsbankens vårmöten. Organisationerna håller sina vårmöten den 22–24 april.

 

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 029 5530 290, pekka.moren(at)gov.fi