Hyppää sisältöön
Media

Uusi opas kokoaa yhteen asiakasosallisuuden hyvät käytännöt julkisissa hankinnoissa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 16.3.2022 14.30
Uutinen

Opas asiakasosallisuuden huomioimisesta hankinnoissa on tehty osana Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmaa ja kansallista julkisten hankintojen strategian toimeenpanoa. Oppaassa käydään läpi asiakasosallisuuden huomioimisen erilaisia mahdollisuuksia ja hyviä käytäntöjä julkisissa hankinnoissa.

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan asiakkaiden ja muiden hankinnan loppukäyttäjien osallistumista ja vaikuttamista hankintaan.

”On tärkeää, että asiakkaiden näkemykset huomioidaan hankinnoissa keskeisellä tavalla ja asiakkaat voivat olla myös itse mukana kehittämässä palveluja. Osallisuuden lisääminen parantaa tällä tavalla toisaalta myös pienempien palvelujentarjoajien mahdollisuuksia pärjätä kilpailutuksissa. Uusi opas viitoittaa tietä kohti parempia julkisia hankintoja ja tasokkaampia palveluita, jotka hyödyttävät meitä kaikkia”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Tavoitteena antaa ideoita ja inspiraatiota asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen

Oppaaseen on kerätty esimerkkejä osallisuuden huomioimisesta hankintaprosessin eri vaiheissa. Käytännön tapauksia on saatu monista eri kunnista ja erilaisista hankintakokonaisuuksista. 
Asiakasosallisuutta käsitellään oppaassa hankinnan eri vaiheiden kautta. Esiin on nostettu myös keskeisimmät hankintalainsäädännön suomat mahdollisuudet ja rajoitukset asiakasosallisuuden huomioimiselle.
Oppaan ovat laatineet Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, Suomen sosiaali- ja terveys ry Soste ja Suomen Yrittäjät. 

Valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelman avulla edistetään toimivia ja laadukkaita hankintoja, jotka ovat osallistavia ja edistävät markkinoiden elinvoimaisuutta. Uusi opas tukee tätä tavoitetta.

Lisätietoja:
Opasta koskevat kysymykset:
erityisasiantuntija Niina Ruuskanen, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö, puh. 046 920 0234, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi

Hankinta-Suomea koskevat kysymykset:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Hallintopolitiikka Sirpa Paatero