Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Julkisia hankintoja koskevaa oikeudenkäyntiä voidaan tehostaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 22.9.2021 15.38
Tiedote
Leena Halila luovuttaa ministeri Sirpa Paaterolle selvityksen  julkisiin hankintoihin liittyvien valitusten pitkistä käsittelyajoista.
Kuntaministeri Sirpa Paatero (vas.) otti vastaan professori emerita Leena Halilan selvityksen julkisiin hankintoihin liittyvien valitusten pitkistä käsittelyajoista

Professori emerita Leena Halila luovutti tänään 22. syyskuuta selvityksensä julkisiin hankintoihin liittyvien valitusten pitkistä käsittelyajoista kuntaministeri Sirpa Paaterolle. Selvityksessä ehdotetaan, että osa hankintavalituksista säädettäisiin markkinaoikeudessa kiireellisiksi. Lisäksi ehdotetaan, että markkinaoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden toiminnassa kiinnitettäisiin erityistä huomiota prosessinjohtoon ja sen kehittämiseen.

Selvityksen tavoitteena oli selvittää valitusprosessien keston kokonaissyitä ja saada ehdotuksia siihen, miten julkisia hankintoja koskevia valitusprosesseja tai niiden käsittelyaikoja voitaisiin lyhentää tuomioistuimissa.

”Oikeudenkäynti markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa täyttää sinänsä oikeudenmukaiselta oikeudenkäynniltä vaadittavat joutuisuusedellytykset. Hankintavalitusten käsittelyä voidaan kuitenkin nopeuttaa perus- ja ihmisoikeuksien rajoissa prosesseja tehostamalla. Markkinaoikeuden resurssien turvaaminen prosessien sisäisten kehittämistoimien ohella on erityisen tärkeää”, toteaa selvityshenkilö Leena Halila.  

Selvityksessä ehdotetaan myös hankintavalituksia koskevan erityissääntelyn lisäämistä, uusien valitusperusteiden esittämismahdollisuuksien ja kuulemisvaatimuksien toteutumisen selkeyttämistä sekä hankintaoikaisun käytön lisäämistä selvien virheiden korjaamiseksi. Jatkoselvitystä vaaditaan muun muassa oikeudenkäyntimaksun korotuksen vaikutuksesta oikeudenkäynnin tehostamiseen.

”Kiitän professori Halilaa tärkeästä selvityksestä. Julkisiin hankintoihin liittyvien valitusaikojen pidentyminen on aito ongelma niin hankintojen vaikuttavuuden kuin tarjouskilpailuihin osallistuvien yritysten toiminnan suunnittelun kannalta. Seuraavaksi otamme selvityksessä esitetyt ratkaisut jatkotarkasteluun ministeriötasolla”, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Valtiovarainministeriö, oikeusministeriö ja työ-ja elinkeinoministeriö käyvät syksyn aikana selvityksen ehdotukset läpi ja koordinoivat jatkoaskelia yhdessä. 

Selvitys on osa valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa ja kansallisen julkisten hankintojen strategian toimenpiteitä, joiden tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Selvitystä esitellään 29. syyskuuta järjestettävässä Hankinta-Suomi-seminaarissa.

Lisätietoja:
Erityisavustaja Lauri Finér, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30283, lauri.finer(at)gov.fi 
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi
Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi