Tekoäly ja robotisaatio

Tiedon ja nopeasti kehittyvien teknologioiden hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, tuottaa kustannussäästöjä sekä parantaa palveluiden saatavuutta, laatua ja asiakaskokemusta. Tekoälyn ja robotiikan kaltaisista teknologioista on muodostunut osa modernia, digitalisaatiota hyödyntävää yhteiskuntaa. Myös julkisen hallinnon toiminnan kehittäminen pitää sisällään digitalisaation ja uusimpien teknologioiden hyödyntämistä. Uusien teknologioiden täysimääräisellä hyödyntämisellä haetaan koko julkisen hallinnon merkittävää tuottavuuden kasvua.

Tekoäly tarkoittaa kokoelmaa erilaisia teknologioita ja sovelluksia data-analyysista koneoppimiseen ja luonnollisen kielen käsittelyyn. Tekoälyn avulla koneet, laitteet, ohjelmat, järjestelmät ja palvelut voivat toimia tehtävän ja tilanteen mukaisesti järkevällä tavalla. Järkevä toiminnan taso edellyttää tekoälyltä tiettyjä ominaisuuksia. Sen on osattava tunnistaa erilaisia tilanteita ja ympäristöjä sekä toimittava muuttuvien tilanteiden mukaan. Nämä ominaisuudet vaativat tekoälyltä autonomisuutta, oppivuutta ja suorituskykyä. Tekoälypohjaiset järjestelmät auttavat vähentämään kustannuksia, vapauttamaan työaikaa kriittisille tehtäville ja tarjoamaan nopeampia ja parempia palveluita asiakkaiden todellisiin tarpeisiin. Samalla luodaan edellytyksiä uudenlaiselle digitaaliselle liiketoiminnalle.

Tekoälyä hyödyntävä moderni robotiikka tarjoaa suuria mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen yhteiskunnan eri sektoreilla manuaalista rutiinityötä automatisoimalla. Robotti mielletään usein tekoälyn fyysiseksi ulottuvuudeksi eli laitteeksi, joka kykenee vaikuttamaan fyysiseen ympäristöönsä ainakin osittain itsenäisesti ja siten automatisoimaan prosesseja toiston avulla. Laajemmassa mielessä robotiikka kattaa myös muun muassa ohjelmistorobotiikan, jolla tarkoitetaan sovelluksia, jotka suorittavat automatisoidusti niille annettuja yksinkertaisia työtehtäviä esimerkiksi tiedon syöttämiseen, päivittämiseen ja hakuun liittyen. Robotit tuovat kaivattuja käsipareja lähes kaikkiin ongelmiin, joita yhteiskunnassa esiintyy, olivatpa haasteet sitten hallinnossa, hoivassa tai ilmastossa.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Niko Ruostetsaari, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio Puhelin:0295530309   Sähköpostiosoite:


Olli-Pekka Rissanen, johtava asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530364   Sähköpostiosoite: