Makrotalouden seuranta

alt=" "

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa talouskehitystä makrotalouden näkökulmasta. Osaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto arvio talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja tuo päätöksentekotilanteissa esille kansantalouden näkökulman. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun ja rakennusalan suhdanneryhmän työhön.

Yhteystiedot

Harri Kähkönen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Tietopalvelu 0295530069