Makrotalouden seuranta

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto seuraa talouskehitystä makrotalouden näkökulmasta. Osaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto arvio talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia ja tuo päätöksentekotilanteissa esille kansantalouden näkökulman. Osasto osallistuu myös EU:n talouspolitiikan valmisteluun ja rakennusalan suhdanneryhmän sekä tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan työhön.

 

Yhteystiedot

Jukka Railavo, finanssineuvos, yksikön päällikkö
VM, kansantalousosasto, reaalitalouden yksikkö
puh. 02955 30540
jukka.railavo@vm.fi