Uppföljning av makroekonomin

alt=" "

Finansministeriets ekonomiska avdelning iakttar den ekonomiska utvecklingen ur makroekonomiskt perspektiv. Beredningen av regeringens ekonomiska politik hör till avdelningens viktigaste uppgifter. Avdelningen bedömer konsekvenserna av finanspolitiska åtgärder och lyfter fram den samhällsekonomiska aspekten vid beslutsfattandet. Avdelningen deltar också i beredningen av EU:s ekonomiska politik, samt i arbetet som utförs av byggbranschens strukturgrupp.

 

Kontaktinformation:

Jukka Railavo, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30540
jukka.railavo(at)vm.fi