Uppföljningen av den offentliga ekonomin

Finansministeriets ekonomiska avdelning iakttar utvecklingen inom den offentliga ekonomin och det finanspolitiska rörelseutrymmet. Beredningen av regeringens ekonomiska politik hör till avdelningens viktigaste uppgifter. Avdelningen bedömer konsekvenserna av finanspolitiska åtgärder och lyfter fram den samhällsekonomiska aspekten vid beslutsfattandet. Avdelningen deltar också i beredningen av EU:s finanspolitik, och prognostiserar tillsammans med ministeriets inkomstgrupp statens skatteintäkter.

 

Kontaktinformation:

Seppo Orjasniemi, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makrofinansiell analys
+358 2955 30343
seppo.orjasniemi(at)gov.fi