Tiedon äärellä - tietopolitiikasta tekoihin -podcast

Tiedon äärellä - tietopolitiikasta tekoihin -podcast pureutuu tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus on tärkeää? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtii mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat. Podcast tukee Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jonka tavoitteena on edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä. Hanke on osa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisten toimenpiteiden kokonaisuutta, joka perustuu pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteisiin. Podcast-jaksot ovat kuunneltavissa myös Spotifyssa ja Apple podcasts -palvelussa.

1. Jakso: Tiedon vallankumous on tapahtunut

Miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi? Entä kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa? Valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen tarkastelee podcast-sarjan avausjaksossa tiedon vallankumousta - sen evoluutiota datan, talouden ja digitalisaation näkökulmasta.

Ensimmäinen jakso on kuunneltavissa täällä.

Ensimmäisen jakson sisältö tekstimuodossa.

2. Jakso: Kuntasektorin odotuksia ja näkemyksiä tietopolitiikasta

Sarjan toisessa jaksossa hankepäällikkö Tanja Lahti saa haastateltavakseen kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen. Jaksossa keskustellaan tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä erityisesti kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta: miten kunnat hyödyntävät tietoa ja mitkä asiat ovat kuntien osalta suurimmat haasteet tiedon hyödyntämisessä, avaamisessa ja jakamisessa? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua! 

Toinen jakso on kuunneltavissa täällä.

Toisen jakson sisältö tekstimuodossa.

3. Jakso: Viranomaiset tiedolla disinformaatiota ja paskapuhetta vastaan

Podcast-sarjan kolmannessa jaksossa valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen toimittajan ja journalismin tutkijan Olli Seurin. Jaksossa keskustellaan siitä, mitä etenkin viime aikoina ilmiöksi noussut paskapuhe on ja mikä sen suhde on viranomaisten viestintään, joka pohjautuu tietoon.

Kolmas jakso on kuunneltavissa täällä.

Kolmannen jakson sisältötekstimuodossa.

4. Jakso: Laatuleima tiedolle – tiedon laatukriteereistä tukea tietoyhteiskunnan rakentamiseen

Mikä on tiedon laadun yhteiskunnallinen merkitys ja miksi tiedon laatua tulee kehittää? Podcast-sarjan neljännessä jaksossa Tilastokeskuksen Tiedon laatukehikko –hankkeen projektipäällikkö Essi Kaukonen sekä Tilastokeskuksen ylijohtaja Johanna Laiho-Kauranne keskustelevat tiedon laadun merkityksestä ja sen kehittämisestä erityisesti julkisten tietovarantojen näkökulmasta. 

Tilastokeskuksen Tiedon laatua koskevassa osahankkeessa luodaan ja käyttöönotetaan laatukriteerit julkisen hallinnon tiedolle. Osahanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen kanssa.

Neljäs jakso on kuunneltavissa täällä.

Neljännen jakson sisältö tekstimuodossa.

5. Jakso: Yhteistyöllä kohti pitkäjänteistä ja vaikuttavaa tietopolitiikkaa

Podcast-sarjan viidennessä jaksossa Olli-Pekka Rissanen saa haastateltavakseen tietopolitiikan yhteistyöryhmän jäsenet Miia Lindellin ja Antti Poikolan. Jaksossa käydään mielenkiintoista keskustelua vuoropuhelun ja yhteistyön merkittävästä asemasta tietopolitiikan toteutumisen kannalta. Lisäksi keskustellaan siitä, miten tietopolitiikkaa voidaan toteuttaa pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti.
Tietopolitiikan yhteistyöryhmä on puoluerajat ylittävä eduskunnan piirissä toimiva yhteistyöryhmä. Antti edustaa tietopolitiikan yhteistyöryhmässä vihreitä ja on Tietoyhteiskuntatyöryhmän puheenjohtaja. Miia edustaa kokoomusta ja on Digi- ja tulevaisuusverkoston puheenjohtaja.

Viides jakso on kuunneltavissa täällä.

Viidennen jakson sisältö tekstimuodossa.

6. Jakso: Tietotulva hallintaan semanttisen webin tietoinfrastruktuurilla

Mitä tiedon semanttisella yhteentoimivuudella tarkoitetaan ja miksi se on olennaista? Muun muassa näistä kysymyksistä on luvassa mielenkiintoista keskustelua uusimmassa jaksossa, kun valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Miina Arajärvi haastattelee Aalto-yliopiston viestintätekniikan professoria ja HELDIG-keskuksen johtajaa Eero Hyvöstä. Semanttisen yhteentoimivuuden lisäksi jaksossa keskustellaan tietotulvasta, sekä siitä, miten semanttisen webin tietoinfrastruktuuri ja monitieteinen yhteistyö voisivat tarjota ratkaisun tietotulvan hallintaan.

Kuudes jakso on kuunneltavissa täällä.

Kuudennen jakson sisältö tekstimuodossa.

7. Jakso: Aprikointia EU-komission data-aloitteista

Podcastin seitsemännessä jaksossa johtava asiantuntija Olli-Pekka Rissanen pohtii EU-komission julkaisemaa datastrategiaa, minkä tavoitteena on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta. Jaksossa syvennytään datastrategiaan ja siihen liittyviin lakialoitteisiin, tarkastellen niitä erilaisista näkökulmista, sekä pohtien niiden vaikutuksia niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Seitsemäs jakso on kuunneltavissa täällä.

Seitsemännen jakson sisältö tekstimuodossa.

Erityisjakso: Kehityksen ytimessä tieto- ja teknologiapolitiikka

Tiedon ja teknologian hyödyntäminen uudella tavalla on nostanut uusia yrityksiä voittajiksi, lännessä ja idässä. Olisiko tämä mahdollista myös Euroopalle, Suomelle ja Helsingille? Aiheesta keskustelevat osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama Helsingin kaupungilta johtavan asiantuntijan Olli-Pekka Rissasen toimiessa johdattelijana. Vaikka puhe on kilpailukyvystä, ei hyvinvointia ja etiikkaa unohdeta.

Erityisjakso on kuunneltavissa täällä.

Erityisjakson sisältö tekstimuodossa.

9. jakso: Tiedolla johtaminen – kokeilusta konkretiaan

Tiedolla johtamisesta puhutaan paljon, mutta mitä tiedolla johtaminen käytännössä tarkoittaa? Mitä menestyksekäs tiedolla johtaminen edellyttää ja mihin asioihin olisi syytä kiinnittää huomiota? Tässä podcast-sarjan yhdeksännessä jaksossa apulaisjohtaja Olli Ahonen Valtiokonttorista jakaa ajatuksiaan, kokemuksiaan ja vinkkejään tiedolla johtamisesta valtiovarainministeriön hankepäällikkö Tanja Lahden johdattelemana.

Yhdeksäs jakso on kuunneltavissa täällä. 

Yhdeksännen jakson sisältö tekstimuodossa.