Monipaikkaisen työn edistäminen

Henkilö voi työskennellä toimistolla, kotona tai jossain kolmannessa paikassa. Työn digitalisoituminen tuo mukanaan paljon mahdollisuuksia järjestää uudella tavalla valtion palveluja, hallintoa ja erilaisia tehtäviä. Kun asiakkaat, tiedot ja työntekijät kohtaavat verkossa, työtä voidaan tehdä uudella tavalla riippumatta ajasta ja paikasta.

Tätä työn muutosta edistämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan perustettiin alkuvuodesta 2020 kehittämishanke. Perusteena oli hallitusohjelman kirjaus: ”Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.” Pian hankkeen aloittamisen jälkeen tilanne muuttui ratkaisevasti, kun koronapandemian seurauksena valtionhallinnossa siirryttiin etätöihin niin laajasti kuin se tehtävät huomioiden oli mahdollista.

Ennen koronaa valtiolla oli jo aika laajasti tehty etätyötä ja valtakunnallisesti toimivat virastot sovelsivat työssään monipaikkaisuutta. Koronan pakottama etätyö on kuitenkin huomattavasti laajempaa. Monet sellaiset tehtävät, joiden ei aikaisemmin ajateltu soveltuvan etätyöhön, on pandemian aikana hoidettu menestyksellisesti etänä. Työprosesseja ja menettelyjä on digitalisoitu, uusia järjestelmiä otettu käyttöön ja henkilöstön osaaminen verkkotyöskentelyssä on noussut aivan uudelle tasolle. 

Monipaikkaisen työn edistämisessä on seuraavaksi otettava alkuperäistä paljon suurempi kehitysloikka. Koronan aiheuttaman pakotetun etätyön loppuessa ei palata vanhaan, vaan verkossa työskentely, digitalisoituneet prosessit ja henkilöstön osaaminen jalostetaan uudeksi tavaksi tehdä töitä valtiolla.

Valtion työtehtävistä on noin puolet sellaisia, joita on mahdollista tehdä monipaikkaisesti, joko työnantajan osoittamista työpisteissä tai kotona etätyönä. Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseksi on linjattava valtion monipaikkaisen työn yhteisiä tavoitteita, keinoja ja reunaehtoja. Monipaikkaisuus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia parantaa palveluja ja tehdä työtä tuottavammin; toisaalta työntekijöille se voi merkitä uutta joustavuutta työn ja muun elämän yhteen sovittamisessa.

Kevään 2021 aikana projektissa on tuotettu linjaukset ja erilaisia tukitoimia virastoille monipaikkaisuuden menestykselliselle soveltamiselle. Linjaukset on valmisteltu samaan aikaan kun valtiolle on tehty uutta toimitilastrategiaa ja hankkeiden välillä on tehty tiivistä yhteistyötä.  Monipaikkaisuus toimii keskeisenä keinona uudistettaessa valtion alueellista läsnäoloa ja palvelupisteverkkoa.

Linkit:

Tiedote: Työnteon tavat uudistuvat: monipaikkaisen työn linjaukset on hyväksytty, 26.5.2021

Monipaikkaisuuden edistäminen valtionhallinnossa -linjaukset, 24.5.2021

Monipaikkaisuuden edistäminen valtionhallinnossa - Työntapojen uudistamisen arviointikehikko

Monipaikkaisen työn ohje, 3.5.2021

Yhteystiedot

Juha Madetoja, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530572