Valtion toimitilastrategian uudistamishanke

Valtion voimassaolevan toimitilastrategian lähtökohtana on, että tilat tukevat tuloksellista  toimintaa kustannustehokkaalla tavalla. Etätyö ja digitalisoituminen ovat muuttaneet kansalaisten palvelutarvetta ja valtiolla tehtävän työn tapoja jo pitkään.  Vuonna 2020 käynnistyneen koronapandemian aikana etätyö on laajentunut merkittävästi ja digitalisaatiota on voitu hyödyntää aiempaa selvästi enemmän. Valtion työn muuttuessa on tarpeen tarkastella myös tiloja ja niiden käyttöä uudelleen.  

Jo tunnistettuja keskeisiä teemoja toimitilastrategian uudistamisessa ovat toimistotilojen konsepti (mitä toimistoissa tehdään) ja oikea mitoitus, tilojen yhteiskäytön lisääminen koko julkisen hallinnon piirissä, tietotyö ja työympäristö sekä tilaturvallisuuden yhteiset käytännöt. Tärkeä kokonaisuus ovat myös käyttösidonnaisten tilojen tietopohjaisen suunnittelun kehittäminen sekä toiminnan ja tilojen yhtäaikainen kehittäminen. Käyttösidonnaisia tiloja ovat esimerkiksi museot, vankilat, kasarmit, poliisi- ja oikeustalot ja laboratoriot. 

Lisäksi uusituksessa tulee huomioida Suomen hiilineutraalisuustavoitteet.

Hanke tukee julkisen hallinnon strategian tavoitteita. 

Toimitilastrategiatyöryhmän asettamispäätös

Lisätietoja: 

Pauliina Pekonen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30081, pauliina.pekonen(at)vm.fi