Projektet för revidering av statens lokalstrategi

Utgångspunkten för statens gällande lokalstrategi är att lokalerna ska stödja resultatrik verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Folkets servicebehov och sätten att arbeta inom staten har redan länge varit under förändring på grund av distansarbetet och digitaliseringen. Under coronapandemin som började 2020 har distansarbetet utvidgats betydligt och digitaliseringen har kunnat utnyttjas betydligt mer än tidigare. När arbetet inom staten förändras är det också nödvändigt att granska lokalerna och användningen av dem på nytt.  

Centrala teman i reformeringen av lokalstrategin är konceptet kontorslokaler (verksamheten i kontoren) och rätt dimensionering, ökning av gemensam användning av lokalerna inom hela den offentliga förvaltningen, informationsarbete och arbetsmiljö samt gemensam praxis för lokalsäkerheten. En viktig helhet är också att utveckla den kunskapsbaserade planeringen av lokaler som är bundna till en viss verksamhet, samt att utveckla verksamheten och lokalerna samtidigt. Till lokaler som är bundna till en viss verksamhet hör t.ex. museer, fängelser, kaserner, polis- och tingshus och laboratorier 

I revideringen ska dessutom Finlands mål för koldioxidneutralitet beaktas.

Projektet stöder målen i strategin för reformering av den offentliga förvaltningen.

Ytterligare information:

Pauliina Pekonen, pauliina.pekonen(at)gov.fi