Program för digital identitet

Finansministeriets program för digital identitet samordnar utvecklingsarbetet i anslutning till e-legitimation. Arbetet baserar sig bland annat på strategin för den offentliga förvaltningen och målsättningarna i Finlands digitala kompass. Programmet består av flera olika delområden: utveckling av e-legitimation, reform av personbeteckningen, utveckling av den europeiska e-identitetsplånboken samt internationellt samarbete i fråga om lösningar för självägda identiteter.

Inom EU skapas det en gemensam lagstiftningsgrund för e-legitimation i syfte att göra det smidigare att sköta ärenden mellan EU-länderna. Finland deltar aktivt i utvecklingsarbetet och därmed i styrningen av utvecklingen. Finland kan i egenskap av föregångare påverka hur en lösning på EU-nivå utformas. 

Programmet är starkt framtidsorienterat. Man har som mål att skapa ökad förståelse för vad som kan och borde ske i framtiden för att Finland ska kunna hålla jämna steg med utvecklingen av digitaliseringen och för att Finland ska kunna agera föregångare när det gäller utvecklingen av e-legitimation, självstyrande identitet och plånbokslösningar. 

Målet med programmet för digital identitet är att definiera framtidsvisionen för e-legitimationer på medellång (1–3 år) och lång (3–5 år) sikt. Man bedömer vilka dessa eventuella utvecklingstrender kunde vara i fråga om ovan nämnda teman och samtidigt försöker man också själv skapa framtidsutsikter.

Kontakt

Alexandra Hacklin, Programchef, tfn. +358 295 259, [email protected]

Anna-Riikka Pouttu, Koordinator, tfn. +358 295 057, [email protected]