Digital identitet

​​En digital identitet gör det möjligt att anlita samhällets tjänster på ett tryggt och enkelt sätt.
Det digitaliserade samhället har förändrat vårt sätt att agera, och numera uträttar vi ofta våra ärenden digitalt. Digitala tjänster, e-tjänster och e-handel blir allt vanligare och utvecklas snabbt. Denna utvecklingstrend skapar ett behov av en digital identitet i såväl offentliga som privata e-tjänster. Därför blir också identitetshandlingarna digitala.

Lagstiftning som främjar en digital identitet kan i bästa fall förbättra Finlands konkurrenskraft och stärka de offentliga finanserna. En digital identitetshandling ökar också integritetsskyddet och förbättrar hanteringen av de egna uppgifterna, då det är möjligt att välja vilka uppgifter om sig själv man vill styrka.

Utgångspunkten är att främja digital jämlikhet

I en allt mer digitaliserad värld är det viktigt att se till att alla hänger med i omställningen. Alla ska ha möjlighet att utnyttja digitala identitetslösningar både på webben och fysiskt på plats.

En digital identitet förbättrar också utlänningars möjligheter att uträtta ärenden i Finland, vilket ökar Finlands internationella dragningskraft. Vid sidan av medborgarnas digitala identitet främjar vi tillsammans med andra ministerier och ämbetsverk också företagens digitala identiteter vid elektronisk kommunikation.

Den digitala identiteten utvecklas stegvis

Finansministeriets program för digital identitet samordnar arbetet med att utveckla den digitala identiteten och består av flera olika projekt: reformen av personbeteckningen, utvecklingen av digital identitet, utvecklingen av EU:s digitala plånbok samt internationellt samarbete kring digitala identitetslösningar.

Reformen av personbeteckningen skapar en grund för den digitala identiteten, som i sin tur är ett steg mot en europeisk plånboksapplikation. Inom EU skapas det en gemensam lagstiftningsgrund för digital identitet i syfte att göra det smidigare att sköta ärenden mellan EU-länderna. Finland är en föregångare i frågan och bidrar aktivt till utvecklingen och till den lösning som tas fram på EU-nivå.

Läs mera

Kontakt

Sami Kettunen, projektchef, finansministeriet, tfn. 0295530226, [email protected]

Henriikka Tammes, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn. 0295160939, [email protected]

Laura Kolinen, specialsakkunning, finansministeriet, tfn. 0295530403, [email protected]